Kommunen der trodsede Skat

I den nordsjællandske kommune Allerød har man beholdt sine pantefogeder, fordi man ikke stoler på Skats IT-systemer.

For Erik Lund, konservativt byrådsmedlem og forhenværende borgmester i Allerød er det ikke overraskende, at Skats inddrivelsessystem ikke fungerer. I Allerød har man beholdt sine pantefogeder, for man kan ikke sætte en maskine til at hente pengene op af folks lommer, mener han. Foto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

»Du kan kalde det en protest. Du kan kalde det sund fornuft. Du kan kalde det en nødvendighed.«

I Allerød har de deres egne pantefogeder til at inddrive borgernes gæld til kommunen. For de stoler ikke på – og har aldrig stolet på – at Skats IT-system Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) kunne klare opgaven. Det fortæller byrådsmedlem Erik Lund (K).

»Hvis vi sender restancerne til opkrævning hos Skat, så får vi ingenting,« siger han.

Erik Lund bevæger sig hjemmevant på både rådhuset og inden for emnet. Han var borgmester i kommunen i forrige periode, og så er han tidligere formand for Pantefogedforeningen i Danmark og medlem af direktionen i Skat København med ansvar for blandt andet inddrivelse.

»Vi får pengene hjem, fordi vi selv inddriver dem. Og det er lige så meget i borgernes interesse som i vores, at de der skylder, betaler. I den sidste ende skal pengene i kassen. Ellers bliver det bare nogle andre, der skal betale,« fortsætter han.

For Allerøds vedkommende ville det svare til cirka 26 pædagoger, hvis de ikke fik inddrevet gælden. Ved udgangen af 2014 havde borgerne 13 millioner kroner i gæld til kommunen. Af dem har kommunen selv kunnet inddrive det meste foruden de sidste 2,7 millioner kroner. Restancer som nu ligger til inddrivelse i EFI.

Mens skandalen om Skats elektroniske inddrivelse breder sig, har Erik Lund om nogen retten til at ytre ordene hvad-sagde-jeg. Gennem mere end ti år har han advaret imod at samle det komplekse inddrivelsesområde i ét IT-system.

Erik Lund viser blandt andet nogle af de breve, som hans medarbejdere i Skat København sendte til daværende skatteminister Kristian Jensen (V) i 2007, løbende henvendelser til journalister og forslag til lovændringer til daværende departementschef i Skatteministeriet Peter Loft i 2010.

God dialog med borgerne

»For mig er det ikke nogen overraskelse. Det bør heller ikke komme som en overraskelse for andre, der har et minimum af kendskab til området. Et IT-system kan bære meget. Men dér hvor man skal ud og hente penge op af folks lommer, kan du ikke bruge en maskine til noget,« siger han.

I stedet gør Allerøds pantefogeder, som også sidder med andre opgaver hos økonomiafdelingen, ekstra meget for at holde en god dialog med borgerne. Hvis de ikke kan betale 2.000 kroner af om måneden, får de lidt længere snor og kan nøjes med at betale 500 kroner af hver måned i længere tid. Overbevisningen er, at det altid bedre kan betale sig at indgå en direkte aftale med borgeren end at sende gæld til inddrivelse hos Skat.

»Det værste er, hvis borgeren så ikke vil indgå en aftale. Hvis vi skal true med at sende gælden til inddrivelse i Skat. Dér må borgeren nok trække på smilebåndet efterhånden,« siger han og suppleres af økonomichef Hanne Møberg.

»Den trussel kan vi ikke bruge til noget,« siger hun. De griner begge to højt.

Hos Skat og i Skatteministeriet har der ikke været meget at grine ad den seneste uge. Kammeradvokaten leverede en rapport med sønderlemmende kritik af EFI. Rapporten konkluderede, at EFI brød loven på en række punkter ved blandt andet systematisk at opkræve gæld fra danskerne ulovligt og i hemmelighed lagre oplysninger om danskernes private forhold i strid med persondataloven.

Nu viser det sig, at systemet også er så fyldt med alvorlige og helt grundlæggende fejl, at det ikke giver mening at reparere det. Sådan lyder konklusionen ifølge IT-konsulenterne i Accenture, der har gennemført en teknisk analyse af systemet EFI og søstersystemet DMI. Berlingske har haft adgang til et udkast til analysen.

Værre end Rejsekortet og IC4-togene

Søren Lauesen, professor ved IT-Universitetet i København er blevet præsenteret for konklusionerne. Og skal man tro ham, kan der være noget om snakken ude i Allerød.

»Jeg tror grundlæggende, at man har haft for stor tiltro til, hvad et automatisk IT-system skal kunne udrette. I gamle dage var det jo lokalkendte pantefogeder, der stod for inddrivelsen. De havde personligt kendskab til skyldnerne og vidste, hvordan de skulle kradse pengene ind i hver enkelt sag. Den viden kan et centralt styret IT-system aldrig få. Man har ganske enkelt mødt IT-systemets begrænsning,« siger han.

Erik Frøkjær, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, der har fulgt EFIs svære opvækst, er enig med Accenture i, at det ikke giver mening at forsøge at genoplive systemet.

»EFI-systemets opbygning er så mangelfuldt, at det er håbløst at bygge videre på det. Efter at have fulgt udviklingen af systemet i nogle år overrasker det mig ikke spor, at man nu anbefaler at lukke det helt ned. Det er i mine øjne desværre en realistisk og nødvendig konklusion. Systemet ligger i grus,« siger han.

Det er professor Søren Lauesen dog uenig i.

»Det vil efter min mening ikke være hensigtsmæssigt, for man har ikke noget, der bare lige kan erstatte det. Problemstillingerne på inddrivelsesområdet bliver ikke mere simple af, at man køber et nyt system. Det vil koste det samme beløb én gang til,« siger han.

EFI og søstersystemet DMI har allerede været særdeles dyre bekendtskaber for de danske skatteydere, og meget tyder på, at det langtfra er slut. Ifølge Berlingskes oplysninger beløber omkostningerne til systemerne sig til op mod en milliard kroner.

Samtidig er Allerød langtfra den eneste kommune, der bekymrer sig om restancer. Kommunernes Landsforening fortæller, at kommunerne lige nu har restancer for 3,2 milliarder kroner til inddrivelse gennem Skat.

Erik Frøkjær peger på, at skandalen om Skats inddrivelse er værre end andre dyre statslige migræner såsom Rejsekortet eller IC4-togene.

»Den her sag er alvorlig på et helt andet niveau, for det handler jo dybest set om finansieringen af hele vores samfund, hvis og når folk mister tillid til Skat, og når vi oplever disse store svigt hos Skat. Med Skat er vi jo i hjertekammeret af den offentlige forvaltning. Når man går så langt som til at sætte hele landets inddrivelse af gæld til det offentlige ud af kraft, så må vi konstatere, at landet er i en krisesituation«, siger han.

Skat har ikke ønsket at kommentere kritikken fra Allerød.