Kold luft fra Løkkes regeringspartnere til S-udspil: »Stik imod det, Danmark har brug for«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil indkalde til møde om en tidligere pension for nedslidte, men hos hans to regeringspartnere, Liberal Alliance og de Konservative, bliver ideen om en tidligere tilbagetrækning kritiseret.

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Socialdemokratiets pensionsforslag mødte i går stor begejstring fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Faktisk var han så begejstret, at han opfordrede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger om pensionsspørgsmålet.

Men hos Løkkes regeringspartner Liberal Alliance har finansordfører, Joachim B. Olsen (LA), meget, meget svært ved at forestille sig, at Liberal Alliance vil stemme for Socialdemokratiets pensionsforslag.

»Vi kan kun appellere til, at politikere holder fokus på, hvad der er det rigtige at gøre for dansk økonomi. Og ikke hvad der er bedst for sit parti tæt på et folketingsvalg,« siger han.

Socialdemokratiet vil give nedslidte ret til en tidligere folkepension.

Deres forslag er, at danskere med mere end 40 år på arbejdsmarkedet kan trække to til tre år fra den gældende folkepensionsalder. Det vil eksempelvis sige, at en 39-årig murer kan gå på pension, når personen fylder 70.

»Aldeles ufornuftigt«

Joachim B. Olsen mener, at det vil være »aldeles ufornuftigt« at slække på Velfærdsaftalen fra 2006, der gradvist øger pensionsalderen i takt med, at danskerne lever længere. Velfærdsaftalen og tilbagetrækningsaftalen er nemlig vigtige for de offentlige finanser og økonomien, siger han.

»Begge aftaler har øget beskæftigelsen, og vi har som et af de eneste lande i Europa fundet en balance for, hvad der kommer i kassen, og hvad der kommer ud af kassen,« påpeger Joachim B. Olsen.

»Den største udfordring i vores økonomi er, at selv om vi er et velstående land, går udviklingen i velstanden meget langsomt. Derfor vil det være helt uansvarligt at sætte udviklingen over styr med en reform, der mindsker beskæftigelsen,« siger han.

»Hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde, så skal man ikke være på arbejdsmarkedet. Det nuværende system, som bygger på, at folkepension udløses på baggrund af alder, og førtidspension udløses på baggrund af helbred, ønsker vi at holde fast i.«

Kommer LA til at stemme for Socialdemokratiets forslag?

»Jeg har ekstremt svært ved at forestille mig, at vi kan medvirke til, at der bliver taget initiativer, som vil mindske beskæftigelsen i Danmark. Det er fint, at folk kan sætte sig om et bord og kan udtrykke forskellige ønsker, men der skal træffes en beslutning, og jeg kan ikke forestille mig, at vi medvirker til en aftale, som trækker i en forkert retning.«

Konservative mangler det konkrete

Gruppeformand i Det Konservative Folkeparti, Anders Johansson, siger, at han stadig mangler at se, hvad det konkret er, Socialdemokratiet foreslår.

Derfor er de Konservatives udgangspunkt at stå fast på de aftaler, der er gældende.

»Vi kan ikke se, hvem det er, der bliver påvirket af forslaget, og vi kan heller ikke se, hvordan det konkret skal finansieres,« siger Anders Johansson og påpeger, at hvis Socialdemokratiet bliver mere konkrete, vil de Konservative dog se konstruktivt på deres forslag.

Ifølge Socialdemokratiet vil deres forslag reducere arbejdsudbuddet med 10.000 til 15.000. Det mener Anders Johansson er »stik imod det, Danmark har brug for«.

»Vi er i en højkonjunktur, hvor der er rekordhøj beskæftigelse, og det betyder, at det netop er nu, vi har brug for at give opsvinget flyvehøjde, hvilket vi gør ved at øge arbejdsudbuddet, ikke reducere det,« siger han.

Socialdemokratiet siger, at de vil give nedslidte ret til en tidligere pension, men Anders Johansson sår tvivl om, hvem det indebærer, hvor mange det vil ramme, og hvordan det skal finansieres.

Anders Johansson, vil Konservative stemme for forslaget, som det er nu?

»Jeg har svært at gennemskue, hvad det præcis er, Socialdemokratiet foreslår. Det er meget ukonkret. Vores udgangspunkt er, at de nuværende aftaler står ved magt.«