Københavns Omegns Storkreds: Vækst i vuggeren og lavtlønsjob

Mette Frederiksen (S) og Karen Ellemann (V) gør status på Danmarks vækstpotentiale i en vuggestue og et rengøringsfirma på Københavns Vestegn.

Venstres socialordfører, Karen Ellemann (tv.) og justitsminister Mette Frederiksen (S) blev sat i stævne i den integrerede institution Valhalla i Byen beliggende i Ballerup. Her var blandt andet nulvækst og produktivitet på dagsordenen. Fold sammen
Læs mere

Justitsminister Mette Frederiksen (S) kender legepladsen og de små stisystemer imellem sandkasserne. Begge hendes børn er blevet passet her i den integrerede institution Valhalla i Byen, som ligger i Ballerup. Børnehavebørn roder rundt med skovle og trækvogne på legepladsen, mens Mette Frederiksen går rundt og hilser på stedets pædagoger.

»Jeg kan godt huske, hvordan det er, når man som relativt nybagt forælder skal aflevere sit barn i sin vuggestue og passe sit arbejde. For at kunne det skal man være tryg, når man går igen, og vide, at ens barn bliver passet godt på. Det er grundlaget for samfundets samlede produktivitet,« siger hun.

Mette Frederiksen og socialordfører Karen Ellemann (V) bliver vist rundt i en nyindrettet stue, hvor 60 børn dagligt tumler rundt. Lige nu er stuen tom. Spisningen er rykket væk fra stuerne for at undgå, at børnene sidder og leger oven i alle madresterne. For at inddele institutionen på ny har leder Nicolai Wulff Hansen derfor brugt en del tid på at rive mure ned, forklarer han.

»Det sidste år har jeg været mere håndværker end pædagog. Der har jo ikke været nogen midler,« siger han med diskret henvisning til et af de største stridspunkter imellem de politiske blokke: holdningen til det offentlige forbrug.

Hvor regeringen anbefaler en årlig vækst på 0,6 procent, kalder oppositionen fortsat på nulvækst. Mette Frederiksen kalder målet om nulvækst for »kortsigtet«:

»Vi er i en situation, hvor der inden for nogle områder vil komme flere udgifter – både til medicin og til vores tilværelse, når vi lever længere og dermed også har behov, når vi bliver ældre,« siger hun.

Ingen krav om flere voksne

Både SF og Enhedslisten kræver et loft over det antal børn, der må være per voksen i daginstitutioner for at sikre børnenes trivsel. Regeringen lancerede i maj sin længe ventede børnepakke, der med 2,5 millarder kroner frem til 2019 skal sikre flere pædagoger, mindre støj og sprogvurderinger af alle tre-årige i daginstitutionerne. Trods at der i regeringsgrundlaget nævnes muligheden for minimumsnormeringer, rummer børnepakken ingen af dem.

»Jeg er ikke i tvivl om, at antallet af pædagoger spiller en rolle for kvaliteten. Men vi har valgt at detailstyre mindre, end vi først lagde op til. Derfor vil det være op til kommunerne at vurdere, om pengene skal gå til f.eks. sprogstimulering, flere pædagoger eller investeringer i fysiske faciliteter.«

For Venstre er spørgsmålet principielt. Her opfattes det fuldt og helt som kommunernes ansvar at skabe en tilfredsstillende bemanding. Her er afbureaukratiseringen vigtigst, mener Karen Ellemann.

»Det er ikke et spørgsmål om at fyre pædagoger eller plejehjemspersonale, men om at diskutere bureaukratiet,« siger Karen Ellemann, før Mette Frederiksen replicerer:

»Hvis det var så let at frigøre så mange penge fra bureaukrati, havde vi eller I jo gjort det mere, end vi allerede har gjort,« siger hun.

Der er fyldt med fodboldtrøjer med autografer i receptionen hos Friis Rengøring, der gør rent og pudser vinduer for erhvervskunder. Firmaet støtter lokalsporten, hvad enten det er ishockey, motorsport eller svømning – men især Brøndby IFs fodboldhold, fremgår det med al tydelighed af de mange ophængte fodboldtrøjer.

»Vi er jo Brøndby-drenge,« konstaterer driftschef André Friis, der viser Mette Frederiksen og Karen Ellemann ud i en betonhal med stabler af rengøringsartikler. Firmaet har i sin 28-årige levetid vokset sig til i dag at kunne aflønne 70 medarbejdere og drive en egenproduktion af svanemærkede rengøringsartikler.

Firmaet har dog i en periode haft stillinger, det ikke kunne få besat. For Karen Ellemann repræsenterer dette Venstres hovedslogan om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

»Det kan være svært både at rekruttere og fastholde medarbejdere i rengøringsbranchen, fordi det primært er lavtlønsjob. På nuværende tidspunkt er der simpelthen for lille en økonomisk gevinst ved at tage dem.«

Jobcentrene er centrale

Det er ellers en myte, at lavtlønnede danskere hellere vil holde fri end at passe et arbejde, fastslog en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i efteråret. Ifølge undersøgelsen vil gruppen af lavtlønnede stå tilbage med et månedligt rådighedsbeløb, der er mellem 2.000 og 5.000 kroner højere, end hvad kontanthjælpsmodtagere kan hæve.

Siger de tal ikke, at det netop giver mening for langt de fleste at tage et arbejde?

»Det mener jeg ikke. Der er for mig hverken en sammenhæng eller rimelighed i, at ydelserne samlet set når de højder, som de gør i dag. Derfor vil vi lempe skatten i bunden og kræve et kontanthjælpsloft indført.«

For Mette Frederiksen viser tallene, at det allerede i dag kan betale sig at arbejde.

»Som voksen, enlig kontanthjælpsmodtager er der heldigvis langt op til en almindelig mindsteløn på overenskomst,« siger hun og tilføjer:

»Vi skal ikke have en masse unge i vores kontanthjælpssystem. De spilder værdifulde måneder og år af deres liv, og samfundsøkonomisk er det helt tosset. Her er jobcentrene centrale – og de skal stå til rådighed for virksomhederne, ikke omvendt.«

Karen Ellemann er enig, men kritiserer regeringen for at fokusere for meget på, at uddannelsesløft er vejen til større beskæftigelse:

»Vi skal ikke bevidstløst tale om uddannelse, men i højere grad også tale om rådighed og tilgængelighed. Ikke overuddanne til arbejdsløshed, men stadig uddanne kandidater til den mangfoldighed af job, der fortsat er i vores land.«