Klik på kortet: Er din kommune en god forretning for Danmark?

Ny analyse viser, hvordan skatter, afgifter og tilskud bliver omfordelt mellem kommunerne i Danmark. Forskellene er vokset de senere år og viser et mere skævvredet Danmarkskort. Klik på din kommune og se, hvordan det har udviklet sig.