KL: Vi skal alle blive bedre til at spotte selvmordstruede

Vi skal alle sammen - både kommuner og menigmand - blive bedre til at opfange signaler fra selvmordstruede, lyder det fra Kommunernes Landsforening. Især ældre mænd er i risikogruppen, viser tallene.

Antallet af danskere, der vælger at tage sig selv af dage, er faldet drastisk gennem de seneste 35 år.

Fra 1980 og til i dag er antallet af selvmord faldet fra godt 1.600 til 600 om året. Men den dårlige nyhed er, at det fortsat er gruppen af ældre mænd, der topper statistikkerne over selvmord, skriver Jyllands-Posten.

Det får Venstres psykiatriordfører, Jane Heitmann (V), til at lange ud efter kommunerne, der set med Venstrekvindens øjne bør opprioritere de forebyggende hjemmebesøg hos de ældre.

Men kommunerne kan ikke løfte opgaven med at forebygge selvmord alene, lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL).

»Kommunerne arbejder rigtig intenst med at forebygge ensomhed, og det foregår meget i samarbejde med de frivilige organisationer. Men det er vigtigt at tænke på, at størstedelen af borgernes liv leves på tidspunkter, hvor kommunerne ikke er involveret. Derfor er det vigtigt, at også civilsamfundet, altså naboen og andre, vi omgiver os med, begynder at tale lidt mere om, hvad det betyder at være ensom og ked af det, og hvilke signaler og tegn, vi skal handle på,« siger chefkonsulent i KLs Social- og Sundhedskontor, Karen Maria Myrndorff, til Berlingske Nyhedsbureau.

Hun mener, at kommunerne kan blive bedre til at spørge ind til det psykiske velbefindende, når man er ude hos de ældre for at udføre forebyggende hjemmebesøg. Og her er der nye værktøjer på vej, der kan hjælpe med at sætte fokus på problemet, fortæller chefkonsulenten.

»Socialstyrelsen er ved at udarbejde en lang række værktøjer, der lige præcis er målrettet dem, der går ud og laver hjemmebesøgene. De har udarbejdet screeningsredskaber, der gør, at man kan være mere målrettet i forhold til særlige signaler,« siger Karen Maria Myrndorff.

Og kommunerne kan gøre det bedre, erkender hun.

»Der er altid plads til forbedringer, og vi skal også se på, at noget af det, der er skyggen i samfundet, nemlig det enormt høje tempo og alt det, vi skal nå, det betyder, at der er nogle mennesker, der føler, at der ikke er noget i det for dem. Og tiden er kommet til, at vi alle sammen, ikke bare kommunerne, skal være opmærksomme på hinanden og turde tale med hinanden - også om det, der gør allermest ondt,« siger hun.

Selvmordsraten, der angiver antallet af selvmord pr 100.000, lå i 2013 på 11 i gennemsnit, mens den for 80-84-årige mænd lå på 37 og for 63 for mænd på 85 og derover.

Ph.d. og seniorforsker Annette Erlangsen siger til Jyllands-Posten, at det blandt andet er skjulte depressioner hos ældre mænd, der er en af forklaringerne på den høje selvmordsrate i denne gruppe.