KL: Der er for meget velcro i sikkerhedsnettet

Kommunerne vil i stigende grad bruge borgernes egne ressourcer på socialområdet. Planerne møder kritik, men socialminister Karen Hækkerup (S) er positiv.

»Vi skal gøre op med socialpolitikken som en tjekliste af ydelser og i stedet taget afsæt i, at velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere, der kan og vil selv,« siger KL-formand Erik Nielsen (S) på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Socialpolitikken har brug for at blive udviklet, så man ikke placerer folk i kasser og først griber ind, når skaden er sket.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening, der lancerer den socialpolitiske tilgang, hvor man i højere grad bruger borgernes individuelle ressourcer under betegnelsen »samskabelse«.

»Vi skal gøre op med socialpolitikken som en tjekliste af ydelser og i stedet taget afsæt i, at velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere, der kan og vil selv,« siger KL-formand Erik Nielsen (S) på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

Han ønsker en socialpolitik, som tager afsæt i, at borgerne som udgangspunkt er de fremmeste eksperter i deres eget liv. Man skal til at se vores sociale indsatser som målrettede sociale investeringer med et forebyggende og rehabiliterende perspektiv, lyder det. KL-formanden pointerer, at kommunerne allerede er i gang med et sporskifte, der har større fokus på tidlige indsatser og fremskudt støtte, men det er ikke nok, lyder det.

»Der er stadig for meget velcro i systemerne. Det kan være svært ikke at blive hængende, når først man er fanget i sikkerhedsnettet. Måske skulle vi hellere spænde sikkerhedsnettet ud som en trampolin, der hjælper den enkelte med at komme op at stå igen,« siger Erik Nielsen.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) er positiv overfor planerne.

»Man skal have den hjælp, der passer til en. Det kan godt være, at man har det samme handicap som en anden, men man kan have forskellige forudsætninger. Derfor skal vi kigge på en mere differentieret hjælp,« siger hun og tilføjer:

»Vi har i alt for mange år lavet for mange indsatser, der ikke har hjulpet nok. Det har ikke været ond vilje, men vi må ærligt erkende, at vi for eksempel ikke har brudt den sociale arv, og derfor skal socialpolitikken selvfølgelig handle om forebyggelse. Det er godt for samfundsøkonomien og for de mennesker, det involverer.«

Både Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, og Bettina Post, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforbund, har svært ved at tro på, at den nye tilgang vil udvikle socialområdet.

»Jeg har svært ved at se, hvad det her betyder i praksis, Det er fint at nedbryde silotænkning, men det provokerer mig, at man kalder det »samskabelse«. Det er smukt, for så skal vi jo alle til at hjælpe hinanden, men i udspillet er der ikke et svar på, hvordan den enkelte kan bruge sin egen ekspertise, som man ellers lægger op til, den enkelte skal. Det tyder meget på, at kommunerne blot ønsker, at borgeren skal gøre noget med civilsamfundet,« siger Bettina Post, der i dag er direktør for Headspace, en organisation for børn og unge med sociale problemer.