Khader vil lægge PET og FE sammen

Den konservative folketingskandidat Naser Khader vil have sammenlagt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Folketingskandidat for de Konservative Naser Khader mener, at trusselsbilledet i dag gør det nødvendigt at omlægge de danske efterretningstjenester. Konkret foreslår han at lægge Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sammen for at ruste Danmark bedre til den terrortrussel, der hænger os over hovedet.

»Under Den Kolde Krig var det meget relevant at have en institution, der koncentrerede sig om fjenden i udlandet og en, der koncentrerede sig om ting her i landet. Men nu er fjenden både indenlands og udenlands samtidig, Derfor kræver det en bedre koordination mellem de to tjenester, og det kan man få ved at lægge dem sammen,« siger Naser Khader.

Den konservative folketingskandidat peger på terrorgrupper som al-Qaeda og Islamisk Stat (IS) som fjender, der både opererer i udlandet, og som samtidig forsøger at infiltrere Danmark.

»De er både i Syrien, Irak, Yemen og Afghanistan, og de er samtidig også her i blandt os. Det er en anderledes fjende, vi er oppe imod. Derfor er det ikke længere optimalt at dele efterretningstjenesterne op,« siger Naser Khader.

Khader peger på, at en sammenlægning allerede blev diskuteret i 2005 i det såkaldte Bernstein-udvalg. Her blev konklusionen, at tjenesterne skulle fortsætte hver for sig, men i dag er trusselsbilledet et andet, mener den konservative kandidat.

Naser Khader peger på USA som forbillede, hvor efterretningstjenesterne CIA og FBI henholdsvis har rettet deres blik udad og indad.

»Men det viste sig efter angrebet 11. september 2001, at FBI havde oplysninger, der ikke blev givet videre til CIA og omvendt, og som muligvis kunne have forhindret terrorangrebet. Det tog man konsekvensen af i USA og oprettede Homeland Security, der koordinerer mellem de to,« siger Naser Khader.

Han siger samtidig at, USA som supermagt næppe kan undvære to særskilte efterretningstjenester.

»Men vi er et lille land, der har behov for at sammenlægge ressourcerne,« lyder det.

Naser Khader peger også på, at det ikke er specielt tidsbesparende at PET skal bede FE om at aflytte danske statsborgere i udlandet, hvis man ønsker det.

Grænserne for indsatsområderne er også med årene blevet mere flydende, hvilket peger på fordele ved en sammenlægning, mener Naser Khader:

»I øjeblikket diskuterer man for eksempel, om cyberterror skal ligge hos FE eller PET,« siger han.