Kendt konservativ: »Danmark bør følge UK ud af EU«

Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige bøger skrevet om den konservative sjæl. Ifølge Scruton udfordrer et alt for stærkt, overstatsligt EU samt flygtninge- og migrantkrisen de europæiske stater. Hans bud er, at konservative skal huske at gode ting - som et velfungerende samfund - nemt kan ødelægges, men tager lang tid at opbygge.