Kampen for klimaet raser i EU

Morten Helveg Petersen (R) Fold sammen
Læs mere
Foto: Pressefoto

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer vi står overfor i det 21. århundrede. Vi oplever allerede konsekvenserne med hyppigere skybrud, oversvømmelser, orkaner og storme i Danmark men også i resten af verden. Danmark går forrest i kampen mod klimaforandringer ved at have 2050 som målet for at al vores energi skal produceres CO2 neutralt. I EU har vi også høje ambitioner. EU vil skære 80-95 % ned i CO2 udslippet i 2050.

For at kunne gøre dette skal vi gennemføre en grøn omstilling af vores samfund og vores hverdag. Vi skal blive smartere og bedre til at finde på nye teknologier, der kan gøre os uafhængige af fossile brændstoffer - som vi skal købe dyrt fra Rusland og andre ustabile "partnere". Det helt centrale værktøj i EUs værktøjskasse er et CO2 kvotehandelssystem, der rigtigt udformet kan være en vigtig brik i kampen mod klimaforandringerne. Her kan energiselskaber og industrien købe og sælge CO2 kvoter. Det betyder, at dem der forurener faktisk også betaler prisen for den forurening, og at vi samtidig sørger for at vi når den overordnede målsætning.

Desværre har vi haft en finanskrise, som har reduceret produktionen og energiforbruget og derfor er der nu 2 mia. kvoter for meget i systemet. Der skal ikke meget til at se, at det vil få prisen på kvoter til at styrtdykke. Når prisen er lav er det billigt at forurene, og det betyder, at investorer hellere vil bruge penge på kulkraftværker end vind og solenergi. Det er et stort problem lige nu, hvor store dele af energiinfrastrukturen skal fornyes.

Derfor skal vi have kvoteprisen langt op over de 5-7 euro den er i dag. Derfor støtter jeg i dag et forslag om at starte med at tage overskydende kvoter ud af markedet begyndende fra 2017 og sørge for, at der ikke som ellers planlagt blev frigivet 900 millioner kvoter i 2019-2021. Det er en klar forbedring i forhold til Kommissionens forslag, som var at vente til 2021 og ikke at gøre noget ved de planlagte 900 millioner.

Det er en hård kamp at få dette forslag igennem ikke mindst på grund af flere medlemmer, som synes det er vigtigere at beskytte kul- og stålindustrien end vores alle sammens klima. Selv hvis klimaet vinder i dagens afstemning er kampen ikke slut endnu da både Miljøudvalget og senere hele Europe Parlamentet skal finde frem til den endelige lov - i samarbejde med Rådet. Jeg slås for at EU tager ansvar, så vi ikke ødelægger klimaet for vores børn og børnebørn. Kun gennem EU kan vi gøre noget effektivt. Det handler om mennesker - også dem som kommer efter os selv.