K-profil om langt mindre andel norske træningsfly: »Det lyder mærkeligt«

Ud af de 27 nye kampfly, regeringen har lagt op til at købe, skal fem stå på en træningsbase i USA. »Mærkeligt«, at nordmændene kan klare sig med færre træningsfly, selv om de køber en større flåde, mener Rasmus Jarlov.

Foto: US AIR FORCE.
Læs mere
Fold sammen

Artiklen er opdateret klokken 14:56 med kommentar fra Forsvarsministeriet.

Fem af de F-35 Joint Strike Fighter-kampfly, en forligskreds i Folketinget lige nu forhandler om at købe, lander aldrig i Danmark, skriver Jyllands-Posten.

I stedet skal fem kampfly - 18,5 procent af den formodede nyanskaffelse på i alt 27 kampfly, som regeringen har anbefalet - have base i Arizona i USA, hvor de skal bruges til at træne danske piloter.

Men Norge, som lægger op til at købe hele 52 kampfly i F-35-klassen, kan på sigt nøjes med blot at have fire af de spritnye kampfly til at stå i USA.

Det oplyser Kampflyprogrammet under det norske Forsvarsdepartementet til Berlingske.

Under indfasningen af den nye kampflytype i det norske flyvevåben - frem til omkring 2024 - vil nordmændene have syv F-35 kampfly stående på flybasen i Arizona, og herefter kun fire permanent.

»Det lyder mærkeligt, at vi skal have flere fly derovre end nordmændene, når de køber dobbelt så mange som os i alt,« siger Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for De Konservative:

»Jeg har ikke noget bud på, hvorfor det er sådan, men det skal selvfølgelig undersøges. Umiddelbart virker det underligt, men der kan jo være en god forklaring, og den må vi så bede om.«

Forligskredsen bag Forsvarsforliget 2013-2017 (V, S, DF, LA, K, SF og R), som i øjeblikket forhandler om, hvor mange og hvilken type nye kampfly, Danmark skal købe, har dog hele tiden vidst, at fem af de nye danske fly skulle deponeres i USA.

Ifølge Rasmus Jarlov oplyste Forsvarsministeriet allerede forligspartierne om situationen, da regeringen fremlagde dens anbefaling til indkøbet af 27 F-35 Joint Strike Fighter.

»Så der er ikke nogen afsløring i det. Men det understreger, at 27 fly ikke er ret mange, for nogle af dem skal bruges til træning, og andre vil være til reparation og vedligehold. Så på en rigtig god dag skal man være heldig, hvis man har 15 fly, der kan flyve,« siger Rasmus Jarlov.

I har hos De Konservative hele tiden sagt, at I mener, vi skal købe et større antal fly, end regeringen lægger op til. Kan I leve med, at antallet bliver så lavt som 22 kampfly på dansk jord?

»Vi synes, det er meget lavt, men vi kan jo ikke begå selvmord, hvis vi ikke får flere. Det, vi bare beder om, er ærlighed. Regeringen må være ærlige omkring, at hvis vi kun købet 27 fly, så får vi en væsentlig mindre kampflykapacitet, end vi har i dag,« siger Rasmus Jarlov.

Han kalder i Jyllands-Posten regeringens udregninger for, hvor mange kampfly Danmark har brug for, for »hokus pokus« med henvisning til, at regeringens kampflykontor efter De Konservatives opfattelse er for optimistiske.

»Lige nu forsøger man at bilde offentligheden ind, at de 27 fly kan præstere det samme, som de 77 F-16 fly vi har købt gennem tiden. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, og der synes vi, det er vigtigt, at offentligheden ved, hvad det er for et valg, vi står over for. Og det er fair nok, hvis nogen ikke vil bruge penge på vores forsvar. Det er en legitim prioritering, som vi er uenige i. Men vi kræver, at der er ærlighed omkring det,« siger Rasmus Jarlov.

Han afviser ikke, at det på et senere tidspunkt kan komme på tale at købe supplerende kampfly, hvis indkøbet viser sig at være for få fly til opgaven, men Jarlov understreger samtidig, at »så langt er vi heller ikke i forhandlingerne endnu«.

I Jyllands-Posten lyder det fra begge de rivaler til F-35, som regeringen har vraget, at ingen af deres fly vil være bundet til USA, hvis de danske politikere skulle finde på at F-18 Super Hornet eller Eurofighter Typhoon i stedet for F-35 Joint Strike Fighteren.

I en mail til Berlingske oplyser Forsvarsministeriet som svar på, hvorfor Norge kan klare sig med relativt færre træningsfly i USA:

»Det danske uddannelsesbehov er bestemt ud fra det samlede antal af piloter i kampflystrukturen og ikke ud fra antallet af indkøbte fly. De fem fly, som planlægges afsat til uddannelsesaktiviteter i USA, skal anvendes til grunduddannelse af nye piloter, til genomskoling af piloter, der midlertidigt har mistet flyvestatus samt til uddannelse af flyveinstruktører. Andre F-35 landes specifikke behov, herunder det samlede behov for piloter i kampflystrukturen, kan variere fra hinanden, ligesom der er forskel mellem hvilke typer af uddannelse F-35 landene vælger at gennemføre ved uddannelsesenheden i USA. Disse forhold har betydning for landenes behov for antallet af fly, der skal afsættes til uddannelsesaktiviteter.«