K om miljøkrav: Vi har aldrig sagt, at de 624 tons var et ultimativt krav

De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, kræver ikke død og pine, at kvælstofudledningen skal mindskes med præcis 624 tons de næste to år.

»Vi har hele tiden sagt, at vi er klar over, at det er en forhandling,« siger de Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard. Hun pointerer, at det ikke er et ultimativt krav, at kvælstofudledningen samlet set skal mindskes med 624 tons over de næste to år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

624 tons.

Udover en ministerafgang så er 624 tons mindre kvælstof udledt over to år, rundt regnet hvad de Konservative ønsker at få ud af hele balladen om landbrugspakken, der som bekendt kastede statsminister Lars Løkke Rasmussens ud i en mildest talt voldsom regeringskrise.

De første linjer om netop dette antal tons blev skriblet ned, da K-leder Søren Pape Poulsen for en måneds tid siden proklamerede, at han ville have en »garanti« fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på partiets miljøkrav om lavere udledning af kvælstof i de kommende år.

Det blev hurtigt til, at kravet om de 624 tons var et ultimativt krav fra de Konservatives side. Men partiets miljøordfører Mette Abildgaard siger i dag, at de 624 tons aldrig har været et ultimativt krav.

»Hvis du kigger på vores citater fra dengang, vil du se, at det ikke var ultimativt på de 624 tons. Det, vi var ultimative på, var, at der skulle komme kvælstofsreduktioner, og der skulle tilføres nye midler. Det synspunkt har vi stadigvæk,« siger hun.

Særligt vigtigt med et »grønt plus« i 2018

K-ordføreren mener ikke, at de 624 tons absolut skal stå i den endelige aftale. For hun er klar over, at »alle kan give og tage« i forhandlingerne om den nye naturpakke.

»Vores udspil har fra start af lydt på de 624 tons, som både giver en reduktion i 2017 og sikrer, at vi går i et grønt plus i 2018. Men vi har også hele tiden sagt, at vi er klar over, at det er en forhandling,« siger hun og pointerer:

»Men det er særligt vigtigt for os, at vi går i et grønt plus i 2018«.

Hvorfor det netop 624 tons, I har et ønske om - og ikke 500 eller 1000, I er landet på?

»De 624 tons er vi landet på ved at tage det behov, der er i 2018, som er 408 tons - hvis jeg husker rigtigt. Vi har også lagt en forbedring ind i 2017, der er på ca. det halve - så vidt jeg husker. Det er den måde, vi er kommet frem til det«.

Kan du give mig nogle eksempler på, hvilken effekt de her 624 tons mindre kvælstof konkret vil få for naturen?

»Nej. Jeg kan ikke pege på, at det og det vandløb vil blive ramt, hvis vi ender på 514 i stedet for 624 tons«.

»De ord har du aldrig hørt en konservativ sige«

Hvordan vil det her påvirke miljøet og naturen, at der bliver udledt 624 tons mindre?

»Når der kommer en mindre kvælstofudledning, så giver det mindre risiko for, at nogen af vores vandløb vil ændre tilstandsklasse. Og det er kravet i EUs vandrammedirektiv, at vandløbene ikke må ændre tilstandsklasse,« siger hun og fortsætter:

»Hvis man bryder vandrammedirektivet, kan det medføre store bøder til Danmark. Så det er også et element i vores ønsker omkring kvælstofkompenserende tiltag - at være sikre på, at vi ikke bliver ramt af EU-domme«.

Men nytter det her overhovedet noget - at der bliver udledt 624 tons mindre kvælstof på to år?

»Vi tror på, at det vil have en betydning. Hvis man kan gå i et grønt plus et år før. Det pegede man også på fra forskernes side. Selvfølgelig er det bedre for naturen, det giver sig selv,« siger hun og pointerer:

»Vi har heller aldrig påstået, at landbrugspakken er nogen naturmæssig katastrofe. De ord har du aldrig hørt en konservativ sige. Men vi har sagt, at pga. fejlen fra ministerens side ift. tabellerne, så har vi behov for kompenserende tiltag. Og det er jo så det, vi kæmper for nu«.

Miljøprofessor Stiig Markager siger, at den her mængde mindre kvælstof er nærmest ligegyldig?

»Stiig Markager er jo en af de biologer, som hele tiden har ment, at landbrugspakken var en kæmpe katastrofe. Hvorimod andre sagde, da vi holdt den høring i Folketinget, at den ekstra udledning næppe ville kunne måles i vandmiljøet«.

»Når de Konservative kæmper for noget i forhandlingslokalet og bruger blod, sved og tårer...«

Er det her krav om de 624 tons noget, I hos de Konservative holder fast i, fordi I i bund og grund bare vil markere jer?

»Når de Konservative kæmper for noget i forhandlingslokalet og bruger blod, sved og tårer, så er det, fordi vi mener, at det er rigtigt politisk at gøre. Vi ønsker det her af hensyn til vandmiljøet og af hensyn til netop at undgå EUs sanktioner. Det er vores bevæggrunde for at kæmpe den her kamp«.

Overskygger jeres krav om kvælstof egentlig de andre ting, der skal være i naturpakken?

»Vi har ikke noget ønske om, at det her skulle forhandles sammen med naturpakken. Det er regeringen, der har ønsket, at det skulle foregå på den her måde. Og vi holder fast i, at det skal være to adskilte pengekasser, der finansierer det,« siger hun og erkender:

»Men det er da klart, at jeg hellere ville lave det her interview med dig omkring urørt skov, og hvilke muligheder der er på det område. Men der skal nok blive muligheder for at diskutere det, når der falder ro på det her med de kvælstofreducerende tiltag«.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udtalt, at der vil være kvælstofreducerende tiltag i naturpakken. Det sagde han blandt andet tirsdag efter et kort sættemøde, hvor han præsenterede regeringens udspil til indholdet i naturpakken.

Partierne i blå blok starter efter dagens korte indledende møde rigtigt op på torsdag, hvor de første forhandlinger går i gang.