K kræver hårdere straffe for kabeltyverier

De Konservative kalder transportminister Magnus Heunicke i samråd om den seneste tids talrige kabeltyverier. Samtidig foreslår partiet at skærpe straffen.

Der skal højere straffe til de tyve, der den seneste uge har stjålet kabler fra landets togskinner ikke mindre end seks gange. Sådan lyder opfordringen fra de Konservative, der på baggrund af de mange tyverier nu kalder transportminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

»For tredje dag i træk er der flere hundrede tusinde, der er blevet generet i at komme på arbejde, passe deres skole eller uddannelse, fordi nogle tyveknægte har stjålet kabler. Det er vi nødt til at få gjort noget ved,« siger transportordfører Mike Legarth (K).

Fra 2012 til 2014 er antallet af kabeltyverier steget fra 52 til 173, og hver gang er det til stor gene for togpassagererne, når togtrafikken lammes.

I december nedsatte transportministeren derfor en arbejdsgruppe, der skal undersøge det stigende antal tyverier, men det er ikke nok, mener de Konservative, der efterlyser »konkrete forslag« til at få løst problemet.

»Vi forslår, at man bruger den skrappe paragraf i straffeloven, hvor man kan straffe folk, der generer og skader infrastrukturen, og straffe dem efter den paragraf, hvor strafferammen er noget højere, i stedet for bare at kalde det simpelt tyveri,« siger Mike Legarth.

Spørgsmål: Eksperter har flere gange peget på, at skærpede straffe ikke giver mindre kriminalitet - hvorfor skulle det virke på netop dette område?

»Alene det at bruge en skrappere straf vil jo gøre, at tyveknægtene finder andre steder at stjæle deres varer.«

Mike Legarth vil dog ikke blande sig i, hvor hårde straffe, der skal være tale om.

»Men jeg vil gerne sende dét signal til domstolene. at vi gerne ser, at man bruger den skrappe paragraf, når man generer infrastrukturen på denne måde.«

Står det til de Konservative, skal kablerne også hurtigst muligt - i lighed med Tyskland, Sverige og England - mærkes med såkaldt DNA-væske, som gør det muligt at identificere tyvene.

Onsdag kaldte transportminister Magnus Heunicke tyverierne for »en pest for pendlerne« og understregede vigtigheden af den arbejdsgruppe - også kaldet task force - der til april skal komme med anbefalinger til, hvordan man kommer kabeltyverierne til livs.