K: Dagpengesystemet er allerede et af verdens mest lukrative

De Konservative er helt enige med Dagpengekommissionen, der lægger op til et mere fleksibelt genoptjeningssystem uden at bruge en krone mere. Virksomhederne skal ikke straffes, lyder hovedkravet.

De Konservative går ind i forhandlingerne om et nyt dagpengesystem med sigtet rettet mod en bred aftale, der hverken koster skatteyderne eller virksomhederne flere penge.

»Vi vil gerne have et enklere, bedre og et mere fleksibelt dagpengesystem, men vi ser ikke nogen grund til at poste flere penge i et dagpengesystem, som allerede er et af verdens mest lukrative,« siger politisk ordfører Mai Mercado (K).

Dermed er de Konservative enige med Dagpengekommissionen i, at regningen for et mere fleksibelt genoptjeningssystem skal dækkes ved at finde besparelser andre steder i systemet. Blandt andet ved at indføre såkaldte karensdage, så dagpengene ikke bliver udbetalt for to dage i hver måned, med mindre man har arbejde en uge hver måned.

Derudover skal det være nemmere at optjene dagpenge ved korte ansættelser, og den idé støtter de Konservative.

»Det vil være til stor gavn for mange virksomheder, der i dag har svært ved at få folk til at tage sæsonarbejde, fordi det ikke giver ret til dagpenge efterfølgende,« siger Mai Mercado.

Til gengæld er hun lodret uenig med kommissionen, når det kommer til de såkaldte g-dage, godtgørelsesdage.

I dag skal en arbejdsgiver som hovedregel betale den lediges dagpenge de tre første dage »ved ophør af ansættelse«. Men ved beskæftigelsesreformen i 2014 blev det aftalt, at for ansættelser kortere end tre måneder skulle arbejdsgiverens pligt aftrappes gradvist frem mod 2018.

Kommissionen foreslår, at reglen strammes igen, så arbejdsgiverne betaler de to første ledighedsdage, også for helt korte ansættelser. Men det bliver ikke stemt igennem med konservative stemmer, forsikrer Mai Mercado.

»Vi synes ikke, det er en god idé at finde en del af finansieringen ved de såkaldte g-dage, fordi det er en udgift, man pålægger virksomhederne. De penge må findes andetsteds,« siger hun.

I kommissionens rapport, som Berlingske Nyhedsbureau er i besiddelse af, lyder argumentet, at g-dagene skal afværge, at virksomheder belønnes for - og derved tilskyndes til - at afskedige medarbejdere lige før, de har været ansat i tre måneder. Men det argument preller af på de Konservative.

»Det er vigtigt, at vi har et fleksibelt jobmarked. Vi skal have et dagpengesystem, der holder hånden under de ledige - men uden at straffe virksomhederne,« siger Mai Mercado.