Justitsministeren vakler om overvågning af danskere på internettet

Justitsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke tage stilling til, hvorvidt Rigspolitiet skal have mulighed for at granske danskernes færd på internettet. Men hun fastslår, at politiet skal have mulighed for at efterforske på internettet.

Mette Frederiksen vil ikke uddybe, hvor langt regeringen er med sine planer om overvågning af danskernes færden på internettet. Foto af Thomas Lekfeldt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

I Rigspolitiet er man langt med skitseringen af modeller for overvågning af danskernes færden på internettet, såkaldt sessionslogning. Så langt at teleindustrien efter opdrag fra Justitsministeriet i december sidste år var indkaldt til at drøfte tekniske løsninger.

Det har vakt opsigt, fordi den såkaldte sessionslogning ellers blev afskaffet for blot syv måneder siden med den begrundelse, at registreringen viste sig ubrugelig i efterforskning.

Berlingske har siden i går forsøgt at få justitsminister Mette Frederiksen (S) i tale om Rigspolitiets planer, netop fordi det i dokumenter fremgår, at arbejdet i Rigspolitiet sker på anmodning fra Justitsministeriet.

Nødvendigt at efterforske på nettet
Berlingske har stillet en række spørgsmål til ministeren om de problemer, sessionslogning medfører, blandt andet fordi Rigspolitiet tilsyneladende ønsker en model, som betyder, at data om alle danskere bliver indsamlet og altså ikke kun kriminelles data. Mette Frederiksen har ikke svaret på Berlingskes spørgsmål, men via mail sendt to citater. Hun skriver blandt andet, at politiet skal have beføjelse til at efterforske på internettet. 

»I dag anvender kriminelle ofte telefoner og internet til at organisere kriminalitet. Derfor er det afgørende, at politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet. Det er samtidig afgørende, at logningsreglerne også sikrer hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder,« skriver ministeren.

I regeringens lovkatalog fremgår, at logningsbekendtgørelsen skal revideres i februar. Berlingske har heller ikke fået svar på, om den plan holder stik:

»Regeringen har iværksat en samlet revision af logningsreglerne, og som regeringen også tidligere har tilkendegivet, bliver telebranchen og andre interessenter inddraget i revisionsarbejdet. Og jeg vil gerne understrege, at hverken regeringen eller jeg har lagt os fast på, hvordan de nye regler kan og skal udformes,« uddyber ministeren på mail.

Privatliv på spil
To måneder inden den danske sessionslogning i sommer blev afskaffet, havde en EU-dom erklæret EUs logningsdirektiv ugyldigt. Indgrebet konfliktede med borgernes krav på privatliv, lød det.

Men Danmark tog indtil i sommer skridtet videre og registrerede også borgernes færd på internettet. Da sessionslogningen blev afskaffet, slog daværende justitsminister Karen Hækkerup fast, at Justitsministeriet ikke mener, at den danske praksis er i strid med grundlæggende rettigheder.

Berlingske har også spurgt, om man i ministeriet fastholder dette synspunkt, men har ikke fået svar.