Juraekspert: EU spørger ikke for sjov til landbrugspakke

EU-Kommissionens pilotskrivelse betyder, at Danmark mistænkes for at bryde direktiver, vurderer Ulla Steen.

Aalborg: EU-Kommissionen har i et brev - en såkaldt pilotskrivelse - henvendt sig til den danske regering for at spørge ind til om landbrugspakken overholder tre forskellige EU-direktiver.

Når EU-Kommissionen spørger på den måde, sker det, fordi kommissionen har mistanke om, at Danmark måske bryder direktiverne. Det vurderer Ulla Steen, der er studieleder ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

- EU spørger aldrig for sjov. De spørger ikke af nysgerrighed. De spørger for at få opklaret noget, siger hun.

- En pilotskrivelse er stadiet inden, at kommissionen kommer med en åbningsskrivelse, hvor man indleder en traktatbrudssag.

I pilotskrivelsen spørger EU-Kommissionen ind til, hvordan Danmark vil overholde tre forskellige direktiver, hvis landbrugspakken gennemføres. Det er vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

- Nu har kommissionen valgt at sige, at Danmark har en pakke, hvor man ser de tre i sammenhæng. Så hejser EU-Kommissionen lige flaget og spørger: Kan I opfylde de krav, der ligger i direktiverne med den implementering, der er lavet.

- Og i en lille parentes: Vi tror, at der er et eller andet galt, forklarer Ulla Steen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er pilotskrivelsen et bevis på, at EU-Kommissionen deler bekymringen for, at en række naturdirektiver bliver overskredet i landbrugspakken.

Modsat mener Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer mere end 30.000 landmænd og 300 virksomheder, at pilotskrivelsen blot er en række spørgsmål, der ikke behøver at udløse nogle ændringer i landbrugspakken.

Ifølge Ulla Steen ligger svaret måske et sted midt i mellem. For

selv om EU-Kommissionen ikke spørger uden grund, skal man dog være varsom med at tro, at EU-Kommissionen har konkluderet noget.

- Det er en indledende efterforskning - eller måske en forventningsafstemning. Er der overensstemmelse mellem EU's tankesæt og så det danske på det her område, siger Ulla Steen.

/ritzau/