Jobbet Bertel Haarder fik, men ikke ville have, er nu besat

Regeringen har på baggrund af et oplæg fra Udenrigsministeriet besluttet at udnævne tidligere Folketingsmedlem Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg.

Kim Andersen har siddet i Folketinget for Venstre. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jobbet som generalkonsul i Flensborg er nu besat efter indstilling fra Udenrigsminiseteriet.

I den anledning udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen:

»Jeg er meget glad for, at regeringen nu kan udnævne Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg. Han har gode kompetencer for at være Danmarks forpost i Flensborg,« fremgår det af en pressemeddelse.

Kim Andersen er tidligere medlem af Folketinget for Venstre og nuværende formand for Folketingets Sydslesvigudvalg.

»Med Kim Andersen vil den stærke indsats til gavn for såvel det danske mindretal som udenrigstjenesten fortsætte, og jeg ser frem til, at Kim Andersen tiltræder i stillingen til september i år,« fortsætter udenrigsministeren i pressemeddelsen.

Jobbet var oprindeligt blevet givet til tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) i forbindelse med regeringsudvidelsen i efteråret, hvor Mette Bock blev (LA) blev kulturminister. Men Bertel Haarder afslog stillingen med henvisning til, at stillingen allerede var besat:

»Jeg troede, den tilbudte post var på vej til nybesættelse. Jeg glædede mig til at arbejde frem mod genforeningsjubilæet. Jeg er opvokset i Grænselandet.«

»Jeg brænder for - og har alle forudsætninger for at synliggøre og arbejde for mindretallene. Men posten er jo besat, og jeg vil ikke trænge mig på.«

»Jeg afslår tilbuddet og glæder mig til arbejdet i Folketinget, blandt andet med kulturen og det nordiske,« sagde Bertel Haarder i december sidste år.

Berlingske har talt med Kim Andersen, og han fortæller, at han glad for udnævnelsen. Han understreger, at han vil efterfølge, hvad daværende statsminister, Niels Neergaard, sagde om det danske mindretal i forbindelse med genforeningen i 1920: »De vil ikke blive glemt«. For Kim Andersen er det vigtigt, at de bliver »husket,« fortæller han:

»Der er så meget kultur, der ikke må gå til spilde mellem det danske mindretal i Slesvig og Danmark, derfor er det vigtigt, at vi husker vores ophav og vores historie,« siger han til Berlingske.

Kim Andersen søgte stillingen efter at have vendt muligheden med sin kone. Hun flytter sammen med ham ind i konsulboligen i Flensborg.

»Der er tale om en drømmestilling. Så enkelt kan det siges,« forklarer han.

»Det er vigtigt, at vi arbejder løbende hen mod 100-års jubilæet for genforeningen i 2020, hvor vi skal sørge for, at der er forskellige arrangementer og tiltag, der kan fortælle danskerne om tilstedeværelsen og vigtigheden af mindretallet. Jeg sidder selv i den komite, der skal forberede jubilæet. Det bliver en god lejlighed til at få fortalt  historien om grænselandet og mindretallet.«

Der vil nok være mange, der ikke har et kendskab til mindretallet, deres rettigheder og tilhør. Hvordan vil du forstærke det?

»Men det vil være et løbende arbejde, som vi skal i gang med, og i den forbindelse skal der også laves noget undervisningsmateriale til den yngre generation. Der er meget at lære om grænseland og om vores ophav ved at kigge på mindretallet. Det er vigtigt, at også danskerne ved, hvad mindretallet betyder for vores forhold til Tyskland, der er en af vores største handelspartnere. Mindretallets trivsel, muligheder og udvikling vil have mit fokus, og jeg ser frem til at bringe mine faglige erfaringer og netværk i grænseområdet aktivt i spil.«

Hvad tænker du om det palaver, der var omkring Bertel Haarders udnævnelse og efterfølgende afvisning af stillingen?

»Jamen det tænker jeg egentligt ikke så meget om. Jeg så, at der var blevet slåeet stilling op, og den søgte jeg.«

Du sidder i en række andre poster, blandt andet er du bestyrrelsesformand for Energinet. Bliver du nødt til at stoppe i disse stillinger?

»Jeg bestrider en række poster, som jeg den kommende tid er nødt til at afvikle, herunder og berstyrrelsesformandsposten i Energinet. Klima- energi- og forsyningsministeren har bedt mig blive, indtil der er fundet en afløser, og det har jeg glædeligt indvilliget i.«

Han forsætter med at understreger, at han ønsker at fremme danske interesser i regionen:

»Jeg har allerede et indgående kendskab til mindretallets forskellige organisationer og strukturer, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet som generalkonsul. Jeg er stolt over at skulle videreføre den store indsats, som den nuværende generalkonsul, Henrik Becker-Christensen, har ydet igennem hele sin embedsperiode, og som der af samme grund står meget stor respekt omkring på begge sider af grænsen,« afslutter den kommende generalkonsul i pressemeddelelsen.

Stillingen som generalkonsul blev opslået den 1. maj 2017.

Udnævnelse af Kim Andersen som generalkonsul er betinget af de tyske myndigheders formelle accept.

Kim Andersen afløser den nuværende generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998.

Artiklen er opdateret med citater fra Kim Andersen.