»Jeg har aldrig prøvet en forhandling, hvor vi i den her fase har været så langt fra hinanden - og jeg har da prøvet at forhandle i 20 år«

Regeringen afviser kravene fra regionerne om et milliardbeløb til sundhed og et stop for de årlige produktivitetskrav. Regeringen vil i stedet have regionerne til at finansiere øgede sundhedsudgifter med omfattende administrative effektiviseringer.

Foto: Ida Marie Odgaard / Henning Bagger. Kristian Jensen og Bent Hansen
Læs mere
Fold sammen

»Vi er langt fra hinanden på alt. Jeg har aldrig prøvet en forhandling, hvor vi i den her fase har været så langt fra hinanden - og jeg har da prøvet at forhandle i 20 år,« sagde formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, inden han og den øvrige topledelse i regionerne i dag gik til forhandlingsmøde med regeringen om regionernes budget i 2018.

Danske Regioner fremlagde inden forhandlingerne gik i gang en liste med nye opgaver for 2,1 mia. kr. og fremsatte et krav om, at det særlige produktivitetskrav i sundhedssektoren skal væk senest fra 2019.

Regeringen har blot tilbudt få hundrede mio.

Regeringen har ifølge Bent Hansen afvist begge dele og blot tilbudt nogle få hundrede mio. kr. og i stedet for at en afskaffelse af produktivitetskravet har regeringen krævet omfattende effektiviseringer og afskedigelser i regionernes administration.

»Vi skal blandt andet ind og se på, hvorfor administrationsudgifterne er steget i regionerne siden 2007. Vi syntes, at de udgifter, der skal stige i regionerne, er udgifter til patientbehandling, udgifter til medicin og sundhed, og ikke udgifter til administration,« sagde finansminister Kristian Jensen (V) inden forhandlingerne gik i gang.

Finansministeren anerkender, at forhandlingerne er svære, men præget af det han kalder godt klima og direkte udvekslinger.

»Jeg har ikke været med i tyve år, men det er ikke første gang, jeg har hørt, at forhandlinger skulle være svære. Det er sådan, at forhandlinger er altid svære indtil de er færdige,« siger finansministeren.

Det store opgør om administration

Regeringen tager afsæt i Finansministeriets analyse fra marts måned i år, hvoraf det fremgår, at regionerne nu bruger cirka 8.500 medarbejdere med en samlet lønudgift på godt 4,5 mia. kr.

Fold sammen
Læs mere

Overfor det står en analyse, som regionerne fremlagde for pressen inden mødets start i dag, hvoraf det fremgår, at administrationen udgør en mindre del af sundhedsudgifterne i Danmark end i de fleste andre OECD-lande.

Fold sammen
Læs mere

Regioner afviser ministeriets tal

Der ud over afviser regionerne, at Finasnministeriets tal giver et retvisende billede af udviklingen i de administrative omkostninger.

Forklaringen samler sig i tre hovedgrupper:

  • Byggeriet af supersygehusene æder mange administrative ressourcer, fordi staten kræver meget omfattende afrapportering.
  • Både udstyr og behandlingsmetoder kræver i dag langt mere IT. Eksempelvis vedligeholdes meget udstyr i dag af IT-teknikere frem for smede og elektronikmekanikere, og dermed tæller vedligeholdelsen som administration.
  • Regionerne har o mange ilfælde samlet administrative opgaver centralt for at give sundhedspersonalet mere tid til at behandle patienterne.

Du kan se regionernes mere detaljerede pointer i nedenstående pointer fra Danske Regioner.