»Jeg forstår ikke, at Socialdemokraterne også på det her punkt har drejet rundt på en tallerken«

De Radikales leder, Morten Østergaard, undrer sig over den tidligere regeringsmakker, som med et flertal uden om regeringen vil ændre greencardordningen.

Foto: Liselotte Sabroe

Morten Østergaard er skuffet.

Den radikale leder har i dag kunne konstatere, at den tidligere regeringsmakker Socialdemokraterne vil støtte Dansk Folkepartis forslag om at afskaffe den såkaldte greencardordning.

En ordning, som blev sat i søen for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Men ordningen står nu for fald, og regeringen står til at komme i mindretal for tredje gang på kort tid på udlændingepolitikken, da Dansk Folkeparti har fundet støtte fra både Socialdemokraterne og SF.

Udmeldingen fra Socialdemokraterne, som prydede forsiden af mandagens Jyllands-Posten, undrer Morten Østergaard.

»Jeg vil gerne kraftigt advare mod, at man som led i et politisk drilleri mod den nuværende regering overhører situationen ude i virkelighedens verden, hvor danske virksomheder er begyndt at sige nej tak til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft,« siger Morten Østergaard til Politiko.dk.

Sammen med Socialdemokraterne ændrede Morten Østergaard reglerne for greencardordningen, så det bl.a. tidligere skulle forlænges, ligesom arbejdstagere i højere grad skulle have kvalifikationer, som matchede jobbene.

Effekterne af de ændringer har vi endnu ikke set herhjemme, mener Morten Østergaard, og derfor er Socialdemokraternes støtte til DF-forslaget »helt besynderligt«.

»Jeg forstår ikke, at Socialdemokraterne også på det her punkt har drejet rundt på en tallerken. De ændringer har ikke haft lov til at virke så længe, at man kan konkludere, at de ikke virker. Der er tale om, at man skifter holdning, fordi man nu er i opposition og gerne vil deltage i et eller andet drilleri sammen med Dansk Folkeparti.«

Til Jyllands-Posten siger Socialdemokraternes udlændingeordfører, Dan Jørgensen, i dag:

»Ordningen har vist sig at være en fiasko. Den har ikke virket, som den skulle. Tværtimod har den haft nogle meget kontraproduktive effekter, i forhold til at vi nu har fået nogle mennesker ind, som tager job, som danskere eller flygtninge sagtens kunne have udført.«

De Radikales leder er uenig i den udlægning, og kravet fra Morten Østergaard til Socialdemokraterne er nu, at partiet finder nye job i stedet for dem, som ifølge Østergaard forsvinder med afskaffelsen af greencardordningen.

»Hvis man gennemtvinger en politik nu, hvor man er i opposition, som reducerer beskæftigelsen i Danmark, så er vi nødt til at forlange, at vi finder kompenserende tiltag, når vi igen skulle få mulighed for det, når vi danner regeringen igen,« siger Morten Østergaard og lægger op til en bred vifte af muligheder.

»Vi vil gerne finde dem inden for international rekruttering, men det kan også gøres med reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn og alt det, vi har været igennem før,« siger han.

Men er det et krav fra jeres side til et fremtidigt regeringssamarbejde med Socialdemokraterne?

»Ja, det er klart, at det her spørgsmål om virksomhedernes adgang til international arbejdskraft er helt centralt for os. Og hvis de vil føre en anden politik i opposition, end da de sad i regering, så vil vi selvfølgelig insistere på, at vi fører en politik, der ligger i forlængelse af vores samarbejde sidst.«

Skal ordningen genskabes?

»Jeg vil ikke lægge mig fast på en bestemt ordning. Men hvis man har gjort det sværere at skaffe arbejdskraft, så må man gøre det lettere igen.«

Er du bekymret over Socialdemokraternes samarbejde med Dansk Folkeparti, hvor man nu flere gange er gået sammen om tiltag?

»Nej, men jeg synes, det er ærgerligt, når man skifter politik, og mange af de her ting kommer til at ligne noget, man gør af taktiske årsager, mens virkelighedens problemer står uløst hen. Det bekymrer mig mere.«