Ingen dansk suverænitetsafgivelse i ny EU-traktat

Der er ikke tale om suverænitetsafgivelse fra Danmark til EU i den nye Lissabon-traktat. Det fastslår Justitsministeriet i en undersøgelse af traktaten.