»Hvis vi ikke får bugt med udlændinge-udfordringerne, kan alt andet være ligegyldigt«

Nye Borgerlige vil begrænse den personlige frihed for muslimske borgere og øge den for alle andre. Partiet har nu indsamlet nok stemmer til at stille op ved det kommende folketingsvalg.

Nye Borgerlige afholdt pressemøde d. 22 september 2016 i forbindelse med, at de har samlet og afleveret det nødvendig antal underskrifter til at stille op til folketinget. Formand Pernille Vermund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Omkring 20.500 danskere har nu skrevet under på, at Nye Borgerlige skal kunne opstille ved det kommende folketingsvalg. Og forudsat, Indenrigsministeriet godkender underskrifterne, bliver partiet en potentiel magtfaktor med kombinationen af skarp udlændingepolitik og en borgerlig-liberal økonomisk profil.

Med andre ord risikerer Dansk Folkeparti og de Konservative at blive overhalet ved næste folketingsvalg.

Selvtilliden er i hvert fald i orden hos de Nye Borgerlige, hvor Pernille Vermund, partiets politiske leder, blandt andet glæder sig over, at partiet de sidste 11 måneder har fået 2.000 medlemmer.

»Vi har rigtig mange mennesker, som ønsker et Danmark i den retning, som Nye Borgerlige ønsker. Nemlig et Danmark, hvor danskerne får lov til at bestemme mere selv. Og et Danmark, der er baseret på danske værdier,« sagde Pernille Vermund på et pressemøde torsdag eftermiddag i anledning af, at partiet har indsamlet de stemmer, som det kræver at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg i Danmark.

Blandt Nye Borgerliges mærkesager vil partiet stoppe muligheden for at søge asyl i Danmark. De migranter, som er kommet til Danmark, skal vende hjem, når deres midlertidige opholdstilladelse ophører. Partiet vil samtidig afskære ikke-danske statsborgere fra at få offentlige ydelser i Danmark.

Islam skal have ingen indflydelse i samfundet, og piger skal f.eks. forbydes at bære tørklæde i skoletiden, ligesom offentligt ansatte skal forbydes at bære tørklæde i arbejdstiden. Partiet vil også droppe tilskud til muslimske skoler, »ligesom vi naturligvis ikke vil give tilskud til eller lægge jord til moskéer i Danmark«.

Til gengæld skal ytringsfriheden og den personlige frihed ifølge Pernille Vermund styrkes ved at afskaffe racismeparagraffen og blasfemiparagraffen. Og ved at sænke skatten og mindske den offentlige sektor.

Samtidig skal Forsvaret genrejses, betoner Nye Borgerlige: Forsvarsbudgettet skal hæves markant. Værnepligten skal udvides til ni måneder for 10.000 danskere årligt. Både mænd og kvinder skal indkaldes.

»Og så er det selvfølgelig vigtigst, at vi får bugt med de store udfordringer med udlændinge i vores land. Hvis vi ikke får bugt med dem, kan alt andet være ligegyldigt,« sammenfattede Pernille Vermund.

På nogle af jeres politikområder vil I øge den personlige frihed. Omvendt vil I eksempelvis forbyde muslimske piger at bære tørklæde i skoletiden og forbyde offentligt ansatte at bære tørklæde i arbejdstiden. Hvordan hænger de to ting sammen?

»Islam jo er i opposition til de værdier - det demokrati, den ligestilling, den frihed - som vores samfund bygger på. Derfor siger vi, at hvis man er muslim og ønsker at være troende muslim, så kan man være det i privaten. Islam skal ikke have indflydelse på det offentlige. Og når vi finansierer offentlige arbejdspladser eller offentlige uddannelsesinstitutioner med skattekroner, må det være uden islams indtog på de steder,« sagde Vermund.

Så du siger direkte, at den personlige frihed skal øges for nogle borgere og begrænses for andre?

»Den skal øges for alle. Og det bliver den kun, hvis vi sikrer, at islam bliver presset tilbage i privaten.«

Lederen af Nye Borgerlige understregede på pressemødet, at tørklædeforbuddet kun skal gælde muslimer og islam, fordi »alle andre trossamfund fint underordner sig vores demokrati og vores retsstat.«

Er der i dine øjne muslimske borgere, som bidrager positivt til samfundet?

»Der er masser,« svarede Pernille Vermund og tilføjede:

»Bare slå op i Danmarks Statistik, og så kan man se, at der gudskelov er mange mennesker, som kommer fra de muslimske lande og passer sig selv og er en velintegreret del af det danske samfund. Ja, i øvrigt er gode danske medborgere.«

Og hvis man så er det, og tilfældigvis er offentligt ansat, hvorfor må man så ikke have lov til at have et tørklæde på?

»Fordi når vi finansierer offentlige arbejdspladser med danske skattemidler, er det vigtigt, at vi understøtter vores danske værdier - vores frihed, vores demokrati - som vores forfædre har kæmpet sig til. Og som vi i øjeblikket ser er under pres.«

Parlamentarisk kan de Nye Borgerlige skabe røre. Pernille Vermund forklarede på pressemødet, at Lars Løkke Rasmussen ikke skal føle sikker på, at partiet - hvis det får mandater efter næste valg - vil være parlamentarisk grundlag for Venstres formand, med mindre han vil imødekomme partiets tre »ultimative krav«:

At al asylbehandling i Danmark stoppes. At alle udlændinge forsørger sig selv. Og at alle kriminelle udlændinge udvises efter første dom.

Dog afviser Pernille Vermund at vælte en borgerlig statsminister, hvis kravene ikke imødekommes.

I det tilfælde vil Nye Borgerlige nemlig pege på Pernille Vermund som statsminister.