Hver tredje flygtning får nu midlertidig beskyttelsesstatus

Andelen af flygtninge der i Danmark fik såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus steg markant i 2016.

Andelen af flygtninge, som rammes af de nye regler om såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, steg i 2016.

Det viser de seneste tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Information.

I 2015 fik 21 procent af nytilkomne flygtninge, som fik behandlet deres ansøgning efter de nye stramninger, tildelt såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus.

I 2016 gjaldt det 33 procent af de nytilkomne flygtninge.

Det var Thorning-regeringen, der indførte den ny status i 2015. Den stiller de berørte markant dårligere end andre flygtninge.

Siden strammede Venstre-regeringen reglerne. Nu skal berørte flygtninge vente tre år, fra de selv har fået opholdstilladelse, til de kan søge om at få deres familie hertil.

I 2015 fik 1068 flygtninge midlertidig beskyttelsesstatus. Det svarer til hver tiende flygtning det år - men til 21 procent af dem, som fik deres ansøgning behandlet efter Thorning-regeringens stramning. I 2016 var det 2475, svarende til 33 procent.

I samme periode er det samlede antal nytilkomne flygtninge faldet fra knap 11.000 til 7500.

Den midlertidige flygtningestatus gælder flygtninge, som ikke er individuelt forfulgt, men som stadig risikerer dødsstraf, tortur eller anden nedværdigende behandling på grund af en "særlig alvorlig situation i hjemlandet". For eksempel borgerkrig.

Formanden for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Jytte Lindgård, siger om den lange ventetid på familiesammenføring, at "bestemmelsen er urimelig, og jeg mener, at det er konventionsstridigt".

- Det handler ikke kun om de flygtede, men også om børnene, der bliver tilbage og bliver frataget en forælder, siger hun til Information

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er skeptisk over, om loven lever op til internationale konventioner.