Hundredvis af plejecentre mangler automatiske sprinklere

Efter dødsbrand sidste år er brandsikkerheden på plejehjem undersøgt. Men mange kommuner har ikke svaret.

Siden 1977 har det været et krav, at plejeboliger af en vis størrelse i mere end én etage skal have installeret automatiske sprinklere. Men rundt om i landet findes der mindst 220 plejeboliger, der ikke lever op til det krav.

Det viser en undersøgelse af brandsikkerheden, som konsulenthuset Niras har foretaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Undersøgelsen er sat i værk, efter at en brand på plejehjemmet Farsøhthus i august kostede tre beboere livet.

Senere viste det sig, at brandsikkerheden haltede på plejecentret. Blandt andet manglede der et automatisk sprinkleranlæg i bygningen, og der var indrettet et spisekøkken i en flugtvejsgang.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) konstaterer på baggrund af rapporten, at forholdene på Farsøhthus ikke var enestående.

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, at brandsikkerheden i en del plejeboliger ikke lever op til brandkravene, og det er vi i færd med af følge op på,« siger han i en pressemeddelelse.

Men det er muligt, at langt flere end de 220 plejeboliger har problemer. Det er nemlig kun 77 af landets 98 kommuner, der har svaret på ministeriets spørgsmål inden for svarfristen.

Ole Birk Olesen vil derfor inddrage Ankestyrelsen i sagen for at give kommunerne påbud om at svare.

Og det er helt nødvendigt, mener Merete Dea Larsen, der er boligordfører for DF. For undersøgelsen vurderes nemlig kun at dække to tredjedele af boligmassen.

Og derfor kan problemerne altså være mere omfattende, påpeger hun.

Ud over manglende sprinkleranlæg hæfter Merete Dea Larsen sig ved, at mange plejehjem ikke har et ordensreglement, der eksempelvis fastsætter regler for levende lys og anden åben ild.

»14,8 procent har svaret, at de ikke har ordensregler. Og 19 procent har ikke svaret på spørgsmålet. Det synes jeg godt nok er høje procenter,« siger Merete Dea Larsen.

»Det er faktisk det, der chokerer mig mest. Det er der ingen undskyldninger for.«

Ifølge rapporten fra Niras er der givet dispensation i 16 af de 220 tilfælde, hvor plejeboliger, der ellers burde have det, ikke har sprinkleranlæg. Farsøhthus, der brændte i august, havde også dispensation fra kravet om sprinkleranlæg.

/ritzau/