Hovedpunkter i regeringens nye jobplan

* Flere på offentlig forsørgelse som dagpenge og kontanthjælp skal i arbejde.

* Førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, skal have mulighed for at arbejde i en årrække uden at miste retten til senere at gå tilbage til førtidspension.

* Indsats for at yngre mennesker ikke ender på varig førtidspension.

* Folkepensionister skal have mulighed for at arbejde uden at blive trukket i pensionen.

* 64-årige får nedslag i skatten af arbejdsindkomst på maksimalt 100.000 kroner. Men de skal være fuldtidsbeskæftiget fra 60 års alderen.

* Studerende skal have bedre mulighed for at arbejde uden at blive trukket i SU.

* Sygefraværet skal nedbringes og offentligt ansatte skal have bedre mulighed for at gå fra deltid til fuldtidsarbejde.

* Flere kvalificerede udlændinge skal have mulighed for at arbejde i Danmark. Greencard-ordningen, jobkortordningen og forskerskatteordningen på de tre år udvides yderligere. Samtidig indføres et særligt virksomhedsvisum.

* Papirbureaukratiet skal lettes for virksomheder, der søger udenlandsk arbejdskraft.

* Målrettet indsats på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til den offentlige sektor, især sundhedsområdet.