Holger K. Nielsen: Sætter EFI i drift trods advarsler

Holger K. Nielsen (SF), oktober 2012-december 2013: Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Allerede i 2012, mens SFs tidligere formand Holger K. Nielsen var skatteminister, og før EFI blev sat i drift, var der klare indikationer på, at systemet var fyldt med fejl, og at der var masser af forældede gældsposter i den samlede skattegæld.

Bl.a. konkluderede en rapport fra konsulenthuset Globeteam, at der var »risiko for, at væsentlige fejl opdages for sent«. Og PA Consult konstaterede, at det var behæftet med markant risiko« at sætte systemet i drift. Rapporterne blev afleveret til både Skat og departementet. Et internt statusnotat advarede endda dagen inden idriftsættelsen om, at der var »store tekniske udfordringer«, og at EFI kunne »bryde ned« eller ikke ville kunne påbegynde »reel inddrivelse«. Alligevel godkendte SF-ministeren idriftsættelsen af EFI i september 2013.

I løbet af Holger K. Nielsens tid som skatteminister blev hundredvis af medarbejdere i Skat fyret.