Hjemmeside og håndslag skal få flygtninge i arbejde

Der blev hverken fundet penge eller nye ordninger på regeringens integrationstopmøde med civilsamfundet. Men der blev givet håndslag og annonceret en hjemmeside, hvor virksomheder kan rekruttere flygtninge.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) slog torsdag Marienborgs døre op for civilsamfundet, som var inviteret til topmøde om den danske integrationsindsats. På mødet var der bred enighed om, at arbejde, danske venner og relationer til foreningslivet er helt afgørende for integrationen. Fold sammen
Læs mere

De store forhåbninger for regeringens topmøde om integrationen af flygtningene i Danmark torsdag blev tilsyneladende indfriet. Det var i hvert fald en opløftet statsminister, der efter et tre timer langt møde med 50 virksomheder, organisationer og ministre kunne vise resultaterne af det frem.

»Der har været et stort engagement, og vi er blevet enige om at lave et virksomhedspartnerskab sammen om fremtiden, hvor vi inviterer danske virksomheder til at åbne døre for folk, der kommer til Danmark i disse dage, med henblik på virksomhedspraktik og andet,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen (V).

Det er især de store virksomheder, som står for det store engagement. På mødet kom der tilkendegivelser fra blandt andet Dansk Supermarked, Ikea og NCC, som vil stille praktikpladser til rådighed for flygtninge. Mere konkret tilbød rengøringsvirksomheden ISS at oprette 100 arbejdspladser til flygtningene – som en begyndelse.

»100 er et godt rundt tal at starte ud med, men jeg forventer, at det kan blive en del højere,« siger administrerende direktør Martin Gaarn Thomsen.

Ingen ny ordning

Lars Løkke Rasmussen kunne ikke give et samlet tal på, hvor mange pladser til flygtninge der samlet vil blive oprettet efter erhvervslivets »positive tilkendegivelser« på topmødet. De 100 pladser hos ISS er derfor det mest konkrete resultat af mødet, og Martin Gaarn Thomsen fortæller uddybende, at stillingerne ikke bare bliver oprettet af virksomhedens gode hjerte.

»Ud af vores 7.500 ansatte har halvdelen en anden etnisk baggrund end dansk. Det fik os for nogle år siden til at analysere mere i dybden, hvordan mangfoldige teams arbejder. Der kom vi ret konkret frem til, at når man opnåede mangfoldighed – både på etnicitet, men også køn og religion – så arbejder man mere effektivt. Og så tjener vi rent faktisk flere penge. Det er simpelthen en god forretning,« siger han.

 

Statsministeren anerkendte, at der skal mere til, end at de store virksomheder i Danmark løfter ansvaret for at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet.

Men der blev ikke præsenteret nye ordninger for, hvordan eksempelvis små og mellemstore virksomheder kan blive tildelt noget af ansvaret.

»Der har ikke været nogen efterspørgsel efter flere penge eller nye løsninger, men der har fra forskellige sider været efterspørgsel på, hvordan vi kan løfte noget bureaukrati ud af virksomhederne, og jeg har lyttet mig frem til, at kommunerne gerne vil hjælpe til med at gøre det,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Til gengæld bliver der oprettet en særlig side på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, hvor virksomheder kan byde ind med pladser til flygtninge i stil med dem, ISS har tilbudt.

KL: Udfordringerne bliver større

Formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), nikker og svarer, at kommunerne er indforstået med, hvor stort et ansvar de står med nu.

»Det er kommunerne, der står for integrationsopgaven, og skal vi lykkes med det, er vi dybt afhængige af, at civilsamfundet er med, og at staten stiller de nødvendige rammer til rådighed. Det har vi i dag givet hinanden håndslag på, at det vil vi arbejde for,« siger han.

»Med det asylmønster, vi ser nu, kommer 2016 nok ikke til at adskille sig særligt meget fra 2015, så der er nok at tage fat på, men vi er friske på i kommunerne at levere vores del af indsatsen og gerne i samarbejde med alle de andre aktører, for ellers kan det ikke lykkes.«

En anden del af ansvaret er Røde Kors nu villig til at tage på sig med et nyt projekt. Projektet skal hedde »Venner Viser Vej« og har til formål at finde danske venner til de nyankomne flygtninge, så de kan blive hurtigere integreret.

»Der var en bred enighed på mødet om, at relationer i civilsamfundet og foreningslivet er helt afgørende for integrationen. Der har været rakt hånden ud, og der er blevet taget rigtig mange hænder, så det tegner rigtig godt for fremtiden,« siger generalsekretær Anders Ladekarl, som i det store hele var meget begejstret for mødet på Marienborg.

»Jeg tror aldrig, vi har haft en statsminister, der har taget initiativ til at fremme integrationen, som Løkke har gjort her. Hvis bare halvdelen af de ting, vi har talt om på mødet i dag, bliver til noget, så vil det være et kvantespring for den måde, vi arbejder og taler om integrationen på i Danmark,« siger Anders Ladekarl.