Heunicke: Vi gør meget for at forhindre russiske flyvninger

Russernes flyvninger med slukkede transpondere i civilt trafikerede områder har skabt hændelser, hvor sikkerheden er kompromitteret.

Transportminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Nicolai Wammen (S) har torsdag formiddag været i samråd i Transportudvalget for at redegøre for, hvad der fra dansk side bliver gjort for at forhindre det stigende antal russiske fly, der krænker dansk luftrum.

Efter samrådet understreger transportministeren, at den russiske aktivitet kalder på handling både nationalt og på EU-plan - og at regeringen gør, hvad den kan.

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at det ikke er hensigtsmæssigt for flysikkerheden, at der er så stor en aktivitet fra Ruslands side over Østersøen. Derfor har vi nationalt måttet tage nogle initiativer for at sikre, at der bliver taget hånd om flysikkerheden. De initiativer er helt nødvendige, og vi gør meget,« siger Magnus Heunicke.

Initiativerne handler blandt andet om et større samarbejde omkring radaraflæsning mellem Danmark og Sverige. Og dernæst handler de også om, at de danske F-16-fly sendes på vingerne, når et russisk fly pludselig befinder sig i dansk luftrum med slukkede transpondere, som det er sket adskillige gange i det seneste år.

Som Berlingske tidligere har beskrevet på baggrund af tal fra Forsvarskommandoen, er antallet af gange, hvor det danske afvisningsberedskab er blevet aktiveret, fordoblet siden 2012.

Men det er ikke nok kun at drøfte problemet i Danmark - de russiske flyvninger tages også op internationalt, oplyser Magnus Heunicke.

»Der er flere andre lande - primært i Europa - der også ser det her som et problem. Derfor har jeg også rejst sagen i alle internationale luftfartsfora, hvor det er relevant - både i EU og i FN, og Danmark har også rejst sagen i NATO,« siger transportministeren, der oplever »lydhørhed og enighed«, når sagen rejses internationalt.

»Det vil sige, at der konkret er aftalt, at vi laver en kortlægning med vores partnere på europæisk plan, og til marts kommer en konklusion, som jeg forventer, skal drøftes på EU-niveau. Derefter forventer jeg også, at der kommer en reaktion fra EU over for Rusland omkring den her fremfærd,« siger Magnus Heunicke.

Da Berlingske i november skrev om en konkret hændelse med et SAS-fly, der 3. marts sidste år var faretruende tæt på at kollidere med et russisk militærfly, indkaldte udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i december den russiske ambassadør til en alvorssnak om de russiske flyvninger.

Selvom Venstres forsvarsordfører, Troels Lund Poulsen (V), der kaldte de to ministre i samråd, »er blevet klogere på en lang række ting«, mangler han fortsat svar på, hvorfor ambassadøren først blev kaldt til samtale lang tid efter hændelsen.

»Det er meget utilfredsstillende, at man fra dansk side var så langsommelig med at indkalde den russiske ambassadør. Det kan ikke være rigtigt, at man først begynder at interessere sig for sagen, efter offentligheden begynder at skrive om den,« siger Troels Lund Poulsen, der dog gerne vil »kvittere for« de initiativer, der er blevet iværksat.

Mødet med den russiske ambassadør hører under Udenrigsministeriet, men Transportministeriet oplyser, at hændelsen 3. marts er blevet drøftet internationalt, før ambassadøren var til møde med Martin Lidegaard.

Underrubrikken i ovenstående artikel er rettet, så der ikke længere tales om »krænkelser af dansk luftrum«. (red.)