Heunicke varsler genåbning for butikker landet over – men mange af landets skolebørn må blive hjemme i ugevis

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekendtgjorde mandag aften, at en stor del af butikkerne kan åbne i hele landet. Samtidig lader det til, at skolebørnene må vente, medmindre de bor i dele af Jylland eller på Bornholm.

 
14 eksperter har undersøgt, hvilken virkning en lempelse af restriktionerne vil have på danskernes smitte, samfundsøkonomien, borgernes trivsel, folkesundheden og den enkeltes personlige frihed. Referencegruppen har gennemgået den med partierne. Video: Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Sarah Sander Fold sammen
Læs mere

Tirsdag skal regeringen forhandle med Folketingets partier om genåbning af Danmark, men det står allerede nu klart, at fokus bliver på genåbning af landets butikker, mens landets skolebørn derimod for en stor dels vedkommende må blive hjemme.

Sundhedsministeriet har netop offentliggjort den såkaldte indsatsgruppes rapport, som er grundlaget for genåbningen af Danmark. Rapporten bygger på en referencegruppes beregninger af smitteudviklingen ved forskellige former for genåbning.

Indsatsgruppen lægger op til, at man kan åbnes landets udvalgsvarebutikker, som er de fleste: Tøj, sportsudstyr, hårde hvidevarer, bøger og så videre.

Derudover står de store skoleelever ikke til at komme i skole i første omgang i størstedelen af landet – til trods for, at flere organisationer og lærere har talt om øget mistrivsel blandt unge, der undervises fra hjemmet.

Det står også klart, at genåbningen af Danmark derfra vil ske i forskelligt tempo fra område til område.

Mens butikkerne kan få lov til at åbne i hele landet, er det kun nogle af grundskolens afgangselever, som kan komme tilbage i skole. Det gælder for eleverne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm.

Efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser i disse områder vil også kunne genåbne. Men det vil i så fald ske med mellem 50-100 procent fremmøde og med krav om test.

Det er ikke kun Nord- og Vestjylland og Bornholm, der kan se frem til at genåbne i marts, hvis det står til ekspertgruppen. Allerede 15. marts vil flere landsdele kunne åbne for skoler, uddannelser og kulturaktiviteter.

Magnus Heunicke siger også, at »temmelig meget« af det udendørs foreningsliv vil kunne genåbne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Helms.

Bornholm er den landsdel, der lige nu får lov til at gå længst.

Med overholdelse af bestemte krav kan alle skoler åbnes på Bornholm. Det samme gælder de liberale serviceerhverv, hvor der vil være krav om mundbind. Samtidig kan forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 på Bornholm.

Derudover foreslår indsatsgruppen et af de mere omdiskuterede tiltag: At man med en negativ coronatest eller et påbegyndt vaccineforløb kan få lov til mere end andre. For eksempel kan det komme til at kræve en negativ test at gå til frisøren på Bornholm, ligesom man kan få lov til at sætte sig under saksen, hvis man har et påbegyndt vaccineforløb.

I det hele taget står den også af Mette Frederiksen annoncerede udvidede brug af test som en hjørnesten i indsatsgruppens indspark.

Se anbefalingerne fra ekspertgruppen her.

»Jeg hæfter mig ved, at vores eksperter og beregninger vurderer, at der er plads til en gradvis, men en mærkbar åbning i løbet af de kommende uger. Når det drejer sig om en stor del af butikkerne, er der også godt nyt fra myndighederne og ekspertgruppen. Der vurderer man, at man kan lave en landsdækkende åbning,« siger Magnus Heunicke (S) til DR.

Kigger nu på mulig genåbning efter påske

Genåbningen kan ske, hvis »udviklingen tilsiger det«, skriver ekspertgruppen ifølge Sundhedsministeriet. For at genåbningen skal ske, som ekspertgruppen foreslår, kræver det, at regeringen og Folketingets partier støtter op. Partierne skal på baggrund af beregningerne tirsdag drøfte, hvordan Danmark skal genåbne.

Onsdag vil regeringen melde ud, hvilke restriktioner der fortsætter, og hvilke der bliver lempet, når de efter planen udløber 28. februar.

Af rapporten fra indsatsgruppen fremgår det, at man nu vil udarbejde beregninger på referencegruppens næste prioriteter, som er 5.–8. klasse, liberale serviceerhverv, forsamlingsforbud, storcentre, restauranter- og cafeer indtil kl. 22, indendørs kulturinstitutioner, indendørs idræts- og foreningsfaciliteter. På baggrund af beregningerne foretages en vurdering af, hvilke dele af samfundet, der eventuelt vil kunne genåbne efter påske.

Udmeldingen om genåbning af butikkerne vækker både stor glæde, men også bekymring hos direktøren for SMVdanmark, Jakob Brandt.

»Vi er rigtig glade for at få åbnet noget. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at få gang i detailhandlen igen, og det går vi ud fra er pr. 1. marts og ikke i en drypvis proces. Men vi er også lidt bekymrede for, om det kun bliver butikkerne, man ender med at åbne, og ikke andre erhverv som for eksempel frisørerne,« siger han og fortsætter:

»Vi har også brug for at få gang i servicefagene. Det, der bekymrer mig, er at man slet ikke har regnet på, hvad der vil ske, hvis for eksempel frisørerne åbner.«

Dansk Erhverv glæder sig over, at butikkerne kan genåbne og ser det som »et skridt i den rigtige retning«.

»Men det er uhensigtsmæssigt, at man splitter handlen op, så nogle butikker og centre – eksempelvis på grund af deres størrelse – ikke kan få lov at genåbne. Netop større butikker som plantecentre og byggemarkeder kan være med til at sikre større afstand og mere tryghed i handlen. Vi håber, at politikerne under forhandlingerne vil drøfte de sidste butikker samt lave en plan for oplevelsesbranchen, restauranter, cafeer mv.,« siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, Niklas Praefke kalder udmeldingen en afgørende håndsrækning, men han hæfter sig også ved de erhverv, som fortsat vil være lukket ned, hvis regeringen følger anbefalingerne fra ekspertgruppen.

»En begyndende genåbning vil kunne hjælpe dansk økonomi i en usædvanlig svær tid. Men vi må ikke glemme, at en stor del af samfundet fortsat vil være lukket ned. Det gælder ikke mindst restauranter og oplevelsesindustrien, som i forvejen er nogen af dem, der er blevet ramt hårdest under krisen,« siger han.