Her er hovedpunkterne i regeringsgrundlaget

Lars Løkke Rasmussen har fremlagt et 36 sider langt regeringsgrundlag for den nye V-regering. Læs hovedpunkterne her.

Foto: Keld Navntoft

Regeringsgrundlaget er offentliggjort.

Politiko.dk har læst det.

Her er hovedpunkterne.

Økonomisk politik
I de kommende år skal finanspolitikken gradvist strammes op og de offentlige investeringer skal tilpasses.

Regeringen vil i 2015 fremsætte lovforslag om forhøjelse af folkepensionsalderen, fordi danskernes levetid er steget. Forslaget udspringer af velfærdsaftalen fra 2006.

Kommuner og stat skal effektivisere med hhv. en og to procent årligt fra 2016. De frigjorte penge skal bruges til »prioriterede indsatser«.

Der skal afsættes ekstra penge til prioriterede velfærdsområder såsom sundhed, ældre og tryghed. Hvor mange står der ikke noget om i regeringsgrundlaget.

Regeringens skatte- og byrdestop indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. Med forbehold for stigninger som allerede er vedtaget eller udspringer af EU-regler.

Flere opgaver i kommuner og regioner skal sendes i udbud. F.eks. ved at der opsættes måltal.

Regeringen vil spare 1 mia. kr. på udlændingeområdet. Allerede i næste uge fremsættes lovforslag om lavere ydelser til flygtninge.

Skatter og afgifter
I efteråret 2015 skal der vedtages et kontanthjælpsloft, som omfatter størstedelen af de offentlige ydelser, som en kontanthjælpsmodtager kan få. Det skal skaffe penge til en skattereform i foråret 2016, der sænker skatten for folk de laveste arbejdsindkomster, men regeringens ambition er også at sænke skatten på den sidst tjente krone med 5 procentpoint.

BoligJobordningen genindføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Det vil ske efter de regler, der også gjaldt i 2014.

Regeringen vil bruge 2,8 mia. kr. på en erhvervsbeskatningsreform. Pengene kommer fra de seneste to års vækstaftaler.

2,1 mia. kr. skal bruges på at skabe »bedre rammer« for familieejede virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen skal stå i spidsen for et nyt regeringsudvalg, der skal overvåge, hvordan EU-regler rulles ud i Danmark, så det sker på samme måde som i andre lande.

Udkantsområder
Planloven skal liberaliseres, så kommuner får større frihed til at give lov til at bygge i det åbne land og kystnære områder.

Regeringen vil arbejde for, at der placeres flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet og fremlægge en strategi om det.

Arbejdsmarked
Regeringen vil indkalde lønmodtagere og arbejdsgivere til trepartsforhandlinger om danske virksomheders konkurrenceevne, uddannelse, flytte flere fra offentlig forsørgelse til job og sikre, at det danske arbejdsmarked kan håndtere udenlandsk arbejdskraft.

Et nyt dagpengesystem skal sikre, at alle ledige står til rådighed for de job, der er. At mobiliteten på arbejdsmarkedet øges. At det bliver mere attraktivt at tage et kortvarigt job. Og at adgang til dagpenge forudsætter længerevarende arbejde her i landet.

Sundhed
Patienter skal udredes inden for 30 dage. Hvis ikke de offentlige sygehuse ikke kan levere det, må det udføres på private hospitaler og klinikker.

Regeringen vil arbejde for at udbrede patientansvarlige læger i sundhedsvæsenet. Først for kræftpatienter og siden også udbredt til flere dele af vores sundhedsvæsen.

Regeringen vil ikke gennemføre ny brugerbetaling på sundhedsområdet i denne valgperiode.

Uddannelse
Regeringen vil foretage et eftersyn af inklusionen i folkeskolen

Regeringen vil justere fremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme, fordi den ikke fungerer godt nok.

Retsområdet
Regeringen vil blandt andet med den kommende flerårs­aftale for politiet og anklagemyndigheden sikre, at myndighederne også fremover har de ressourcer, de har brug for. I 2015 afsættes mider til at nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi.

Regeringen vil forlænge Danmarks mission i Irak mod Islamisk Stat.

Regeringen vil fremlægge en ny rocker- og bandepakke med hårdere straffe.

Nyt udstyr og mere mandskab skal styrke grænsekontrollen, som skal holde sig inden for Schengen-reglerne.

Transport
Regeringen vil foretage et serviceeftersyn af Togfonden DK og om nødvendigt tilpasse udrulningen af Togfonden.

Klima
Regeringen vil nedsætte en energikommission, som skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.

Kultur
Regeringen ønsker, at DR skal være mere kvalitetsfokuseret, og at det dansksprogede og egenproducerede indhold styrkes.

Udenrigspolitik
Regeringen vil derfor bede en erfaren, respekteret person med internationalt udsyn om hurtigt at forestå et udenrigspolitisk udredningsarbejde. Hvem er endnu uvist.

Regeringen ønsker at ændre EU-reglerne, når de ikke tillader f.eks. optjening eller indeksering af børnecheck til borgere fra andre EU-lande.

Regeringen vil sænke ulandsbistanden til 0,7 pct. af BNI.

Regeringen vil nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen og i stedet at bruge midlerne på danske veteraner.