Her er finanslovsaftalen sammenlignet med tilbuddet til EL

Enhedslisten var tæt på en aftale med regeringen om næste års finanslov, men endte med at se til, mens Venstre og de Konservative gav Corydon, Vestager og Holger K. håndtryk på en aftale.

Der afsættes 3,2 milliarder kroner næste år og i alt 9,3 milliarder kroner frem mod 2017.

Her er forskellene på den røde forslag og den blå aftale:

Ældre:

Enhedslisten blev tilbudt én milliard kroner årligt i 2014-17 til ældre, hvilket kunne gøre de to ugentlige bade muligt til ældre, der modtager hjemmehjælp, som Ø krævede.

Til sammenligning lyder den endelige aftale på enslydende beløb: én årlig milliard kroner til ældre i de fire år, men uden lovkravet om bade,

Velfærd:

Enhedslisten blev tilbudt 2,2 milliarder i 2014-17 til forbedring af velfærden, herunder blandt andet jobrotation, bedre behandling af kræftramte børn, en indsats for socialt udsatte børn og unge, hjemløse unge og mere lempelig modregning af arbejdsindkomst for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Til sammenligning indeholder den endelige aftale én milliard til at opprioritere indsatsen i psykiatrien, kræftbehandling primært af børn, flere og billige ungdomsboliger og vold i familier skal bekæmpes. Her tælles jobrotation dog ikke med.

Grøn omstilling:

Enhedslisten fik tilbud om 1,5 milliarder kroner i 2014-17, som skulle sikre tiltag i forhold til grøn vækst to med nye fonde, Danmarks Grønne Investeringsfond og Den Danske Naturfond.

Til sammenligning skal godt 1,5 milliarder i alt i 2014-17 gå til bedre miljø og styrket grøn omstilling, Den Danske Naturfond og til tilskud til en letbane i Odense i den endelige aftale.

Beskæftigelse:

Med et beløb på 2,1 milliarder kroner fik Enhedslisten tilbudt »et velfungerende og organiseret arbejdsmarked« gennem højere fradrag for fagforeningskontingenter og en styrket indsats mod social dumping.

Til sammenligning har den endelige aftale over de fire år sat godt 2,2 milliarder kroner af til højere beskæftigelsesfradrag, ekstra fradrag for enlige forsørgere, højere jobfradrag for kontanthjælpsmodtagere og indsats mod social dumping og jobrotation.

I tilbuddet til Enhedslisten sagde regeringen ja til at annullere besparelser som følge af effektiviseringer på finanslovforslaget på i alt 900 millioner kroner i 2014-17.

I den endelige aftale er dette punkt ikke medtaget. Til gengæld har de borgerlige fået fremrykket skatte- og afgiftslempelser fra Vækstplanen på 760 millioner kroner, så lempelserne gælder fra 2014 i stedet for 2015.

KILde: finansministeriet