Her er de nye ghettokriterier

Kriterierne udvides fra tre til fem for, hvornår et udsat boligområde skal placeres på den såkaldte ghettoliste.

Regeringen, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om de særligt udsatte områder, de såkaldte ghettoer. Hvad angår udpegningen af områderne, vil man udvide kriterierne fra tre til fem for, hvornår et udsat boligområde skal placeres på den såkaldte ghettoliste.

De to nye kriterier handler om uddannelse og indkomst:

- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

- Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15-64 år i området er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Her medregnes de uddannelsessøgende ikke.

De tidligere kriterier vedrørende arbejdsløshed, kriminalitet og antallet af indvandrere videreføres i den nye aftale:

- Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

- Mere end 2,7 procent af indbyggerne over 18 år i området er dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

- Over halvdelen af indbyggerne i området er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Hvis tre ud af fem kriterier er opfyldt, bliver boligområdet udpeget som ghetto.

Området skal som hidtil have mindst 1.000 beboere.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter