Grønt lys for kampflyundersøgelse

Folketingets statsrevisorer beder Rigsrevisionen om at kulegrave muligt milliardindkøb af amerikansk kampfly.

Rigsrevisionen går i gang med at kulegrave Danmarks deltagelse i udviklingen af det amerikanske kampfly Joint Strike Fighter (JSF). JSF-kampflyet er et af flere bud på en afløser for de nuværende F-16-kampfly, som efter planen skal udfases allerede fra 2010.

Folketingets statsrevisorer bad derfor i september rigsrevisor Henrik Otbo se på, hvordan der kan laves en revisionsmæssig undersøgelse af den danske deltagelse i JSF-projektet, og revisorerne har nu givet grønt lys for, at han iværksætter en sådan undersøgelse.

Ifølge et notat fra Henrik Otbo vil han blandt andet undersøge det fremtidige behov for kampfly, herunder hvor mange der eventuelt er behov for, hvordan man kan lave et sammenligningsgrundlag for de forskellige kandidater, samt effekterne af Danmarks deltagelse i JSF-projektet, for eksempel i form af ordrer til industrien eller ny teknologi.

/ritzau/