Grimhøjmoskeen er svær at lukke

En række politiske partier ønsker at lukke Grimhøjmoskeen i Aarhus. Det er fristende, men ikke muligt inden for Grundlovens rammer, siger justitsminister Mette Frederiksen.

Mange unge, der er rejst ud af landet for at kæmpe for IS, er kommet i Grimhøjmoskeen i Aarhus, og derfor er der et udbredt politisk ønske om, at lukke stedet. Men justitsministeren advarer om, at det sansynligvis ikke er muligt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Grimhøjmoskeen har længe været en torn i øjet på de fleste danske politikere. Men selv om den ligger på en afsides industrivej i udkanten af Aarhus, var det sidste uges terrorangreb i hjertet af Paris, der i går fik politikerne til at diskutere en mulig lukning af moskeen ved en hasteforespørgsel i folketingssalen. Det er nemlig i Grimhøjmoskeen, at en stor del af de danske syrienkrigere har haft deres gang. Men lige så enige politikerne er om, at syrienkrigerne udgør en stor sikkerhedstrussel, hvis de vender tilbage til Danmark, lige så uenige er politikerne om, hvorvidt det er muligt at lukke moskeen med Grundloven i hånden.

Står det til Dansk Folkeparti, de Konservative og Liberal Alliance, skal rigsadvokaten undersøge, om det er muligt. Og det bør det være, mener DFs integrationsordfører, Martin Henriksen.

»Hvis man kigger på, hvad den pågældende moské render rundt og foretager sig og siger, så er der en stribe eksempler på, at de går over grænsen, hvad Grundloven angår,« sagde Martin Henriksen, der bl.a. fremhævede udtalelser fra Grimhøjmoskeens formand, Oussama El-Saadi, i en nylig DR-dokumentar.

»Jeg håber, at IS vinder, og at vi en dag har en islamisk stat i verden,« lød det fra Oussama El-Saadi, der i samme dokumentar hylder en dansk konvertit, der har deltaget i krigen i Syrien og mistet livet i såkaldt hellig krig.

»Jeg synes, at hvis han gør det for sin tro, og at han gør det for Allahs skyld, så er han martyr – han er en helt,« sagde Oussama El-Saadi.

Ifølge Martin Henriksen er det en klar opfordring til at begå terror.

»Der står meget klart i Grundloven, at vi har religionsfrihed, men der er grænser for den. Det står meget klart i Grundloven, at vi har foreningsfrihed, men der er grænser for den,« lød det fra Martin Henriksen, der vil have undersøgt muligheden for at lukke moskeen med udgangspunkt i Grundlovens paragraf 67 og 78, der giver mulighed for at lukke foreninger, hvis de har et »ulovligt øjemed«.

Minister er fristet

Justitsminister Mette Frederiksen (S) havde tydeligvis ikke tænkt sig at stå tilbage for DF eller de øvrige fortalere for en rigsadvokatundersøgelse, hvad angår at fordømme de ytringer, som udspringer fra Grimhøj-moskeen.

»Lad mig bare være helt ærlig over for jer: Jeg er da også fristet. Jeg er da også fristet af bare at lukke den moské. Nøjagtigt som jeg kan være fristet af at lukke rockerborge, pædofiliringe og Hizb ut-Tahrir og andre, der tydeligt står for synspunkter og holdninger og værdier, som ikke er forenelige med vores åbne og demokratiske Danmark,« sagde Frederiksen.

Hun understregede dog, at Justitsministeriets faglige vurdering er, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt med bevismateriale for, at en eventuel forening bag Grimhøjmoskeen vil medvirke til overtrædelser af straffeloven. Og at en lukning af moskeen alene vil kunne komme på tale, hvis foreningens medlemmer udøver strafbare aktiviteter.

»Når det handler om nogle af de ytringer, vi ser omkring Grimhøjmoskeen og eventuel rekruttering af krigere til Syrien, så er det først og fremmest en opgave for PET,« sagde Mette Frederiksen.Både hun og Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, opfatter Grimhøjmoskeen som et samlingspunkt for syrienkrigere. Det bestyrkes af en opgørelse fra Østjyllands Politi, som viser, at 22 ud af 27 kendte syrienkrigere fra Aarhus-området har haft deres gang i Muslimsk Ungdomscenter (MUS), der holder til i moskeen på Grimhøjvej.

Alligevel mener Venstre heller ikke, at det er vejen frem at lukke moskeen.

»Det nytter ikke noget, efter vores opfattelse, at lukke lokalerne eller jævne den med jorden. Det er ikke murstenene, men menneskene, der er problemet. Med et forbud risikerer man blot at drive de fundamentalistiske kræfter under jorden,« sagde Karsten Lauritzen.

Han ser intet behov for at sætte rigsadvokaten på sagen.

»Jeg kan allerede på nuværende tidspunkt sige, at rigsadvokaten kommer frem til, at man ikke kan lukke moskeen,« lød det skråsikkert fra Venstres retsordfører.