»Fuldstændig urimelig« eller »rigtig godt«: 16 reaktioner på dagpengerapporten

Dagpengekommissionen har nu fremlagt sine længe ventede anbefalinger. Hvordan bliver de modtager? Vi har samlet til bunke blandt politikere og fagforeninger.

Efter mere end et års arbejde har Dagpengekommissionen mandag fremlagt sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Anbefalingerne har været længe ventet, og det har affødt en række reaktioner.

Politiko.dk har plukket en stribe udmeldinger ud, så du kan se, hvor aktørerne står.

1: Jørn Neergaard Larsen, beskæftigelsesminister, på ministeriets hjemmeside.

»Vi ønsker en bred politisk aftale, så der kan komme ro og stabilitet omkring dagpengesystemet.«

»Jeg synes også, at kommissionen peger på en række interessante finansieringselementer, som isoleret set bringer flere i beskæftigelse og reducerer ledigheden. Men det er selvfølgelig beklageligt, at arbejdstagersiden kun vil gå en del af vejen og ikke ligesom den øvrige kommission kan bakke op om en fuldt finansieret model.«

2: Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, i pressemeddelelse:

»Der er brug for, at et nyt dagpengesystem hurtigst muligt kan træde i kraft. Derfor er Socialdemokratiet parate til at forhandle med det samme.

»Der er særligt to ting, der er afgørende for os: Færre skal falde ud. Og det skal være nemmere at genoptjene dagpenge.«

»Forbedringerne kan i et vist omfang finansieres inden for den eksisterende ramme. Men det står også klart for mig, at der er brug for at finde yderligere finansiering. Det forventer jeg, at regeringen er klar til.«

3: Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis formand, til dr.dk:

»Nu er det Venstre, vi må have til at flytte.«

»Vi taler om, at der er en manko på 600-700 millioner kroner. Det er det, mener jeg, som de politiske forhandlinger i høj grad kommer til at handle om: Kan man finde de penge andre steder, så det ikke er dagpengemodtagerne, der skal betale for forbedringer et andet sted i systemet.«

4: Hans Andersen, Venstres beskæftigelsesordfører, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Venstres holdning er, at dagpengesystemet som udgangspunkt ikke må blive dyrere end det er i dag. Et dyrere system vil medføre en risiko for, at beskæftigelsen vil falde, og at incitamentet for ledige til at tage et arbejde bliver gjort mindre. Med et begyndende opsving er det en helt forkert vej at gå.«

5: Morten Østergaard, formand for de Radikale, på Facebook:

»Vi nedsatte en kommission med både lønmodtagere, arbejdsgivere og eksperter om bordet, fordi vi ville have et solidt grundlag for at sikre stabilitet om danskernes dagpenge. Og nu ser det ud til, at den leverer præcis det, vi bad om.«

6: Sofie Carsten Nielsen, beskæftigelsesordfører for de Radikale, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Det ser rigtig godt ud. Vi er glade for den dagpengemodel, vi har, men vi har ønsket os en mere fleksibel model, hvor det bliver mere attraktivt at besætte korttidsstillinger. Og det ser ud som om, at det blandt andet er noget af det, anbefalingerne kan løse.«

7: Finn Sørensen, arbejdsmarkedsordfører hos Enhedslisten, i pressemeddelelse:

»Det er fuldstændig urimeligt, at de arbejdsløse selv skal betale for disse mindre forbedringer. De har allerede betalt rigeligt gennem  væsentlig  indtægtsnedgang. I det hele taget bygger kommissionens anbefalinger på usolidariske løsninger, der efterlader de ledige, som der ikke er job til, på perronen.«

8: Joachim B. Olsen, beskæftigelsesordfører hos Liberal Alliance, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Der er to lavthængende frugter i dagpengesystemet. Det ene er dimittendsatsen, som skal længere ned end forslaget her. Der bør man være mere ambitiøs.«

»For det andet er der en frygt for at tage fat i de virkelige dagpengeproblemer politisk, nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det er stærkt uhensigtsmæssigt.

9: Josephine Fock, Alternativets beskæftigelsesordfører, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Kommissionen drejer på nogle knapper, men den er ikke med til at nytænke systemet, og det kunne vi godt have ønsket os. Frem for straf og stokkemetoder har vi i Alternativet peget på, at vi skal vise folk tillid. Den enkelte er i virkeligheden den, der bedst kan finde ud af, hvad der skal til for at komme i job igen med hjælp.«

10: Pia Olsen Dyhr, formand for SF, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Kommissionen er blevet stillet en umulig opgave: Nemlig at finde pengene inden for systemet. Og det betyder jo, at forslaget handler om at spare på nogle ledige for at sørge for en bedre genoptjeningsmodel. Det er selvfølgelig ikke i orden. Vi vil tilføre flere penge, så det ikke er de arbejdsløse, der betaler for andre arbejdsløse.«

11: Bent Bøgsted, Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Sådan lige umiddelbart virker det som et godt forhandlingsoplæg. Der er mange gode ting i det.«

12: Mai Mercado, politisk ordfører for de Konservative, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Vi vil gerne have et enklere, bedre og et mere fleksibelt dagpengesystem, men vi ser ikke nogen grund til at poste flere penge i et dagpengesystem, som allerede er et af verdens mest lukrative.«

13: Nina Smith, formand for Dagpengekommissionen, til Politiko.dk:

»Nu må andre vurdere det, men jeg lægger ikke skjul på, at jeg er umådeligt tilfreds. Meget mere, end jeg troede, jeg ville ende med at være. Det har været en virkelig god proces, kommissionens ni medlemmer har fungeret godt sammen og vist stor vilje til at finde veje og kompromisser.«

14: Dennis Kristensen, formand for FOA, til Berlingske Nyhedsbureau:

»Punktet med karensdage er helt uacceptabelt. Politikerne bør bruge nogle af de penge, man sparede i sin tid, til at udbedre systemet, i stedet for at lade de ledige betale. Det er uanstændigt, hvis de ledige skal betale for at reparere en dagpengereform, som er bygget på forkerte forudsætninger.«

15: LO og FTF i en mindretalsudtalelse i rapporten fra Dagpengekommissionen:

»Det er LO og FTFs vurdering, at der politisk skal aftales den nødvendige yderligere finansiering, så trygheden i og opbakningen til den danske arbejdsmarkedsmodel genskabes,« lyder det i udtalelsen.

Akademikernes Centralorganisation tilslutter sig LO og FTFs holdning, lyder det i udtalelsen.

16: Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv, i pressemeddelelse:

»Vi er glade for, at en enig kommission anbefaler den toårige dagpengeperiode bibeholdt, karensdage indført og et dagpengesystem, der giver ledige langt større incitament til at tage job af kortere varighed og på deltid, men det forbedrer ikke beskæftigelsen. Det må være målet for en dagpengereform.«