FTF og LO vil gøre op med forskelsbehandling af arbejdsløse

Det giver ikke mening, at arbejdsløse, der har en uddannelse, ikke har ret til jobrettet uddannelse, mener FTF og LO, der i et fælles udspil kalder det en »uhensigtsmæssig forskelsbehandling« af arbejdsløse.

Det er ikke kun ufaglærte og faglærte, der kan have glæde af en jobrettet uddannelse målrettet de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse, der har en uddannelse, skal også have ret til en jobrettet uddannelse, lyder det fra FTF og LO.

»Det helt centrale for os er, at selvom man har en uddannelse, så kan den godt være rustet, fordi man har taget den for rigtig mange år siden. Så vi siger, at når man har været ledig i mere end tre måneder, så skal man have mulighed for at få ret til noget videreuddannelse, så man kan bestride nye opgaver på arbejdsmarkedet,« siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, til Berlingske Nyhedsbureau.

Sammen med LO foreslår FTF, at arbejdsløse med en kort eller mellemlang videregående uddannelse efter tre måneders arbejdsløshed skal have ret til et tilbud om uddannelse, der retter sig mod efterspurgte jobfunktioner. Forslaget er et af 22 forslag, som FTF og LO præsenterer for politikerne frem mod folketingsvalget.

Hos LO, der er hovedorganisation for mange af de ufaglærte og faglærte, som i dag har ret til uddannelse, fortæller LO-sekretær Ejner K. Holst, at de jobrettede tilbud virker.

»Det er den tætte kontakt med arbejdsmarkedet og en opkvalificering af de kompetencer, som potentielle arbejdsgivere efterspørger, der får arbejdsløse i arbejde igen. Derfor skal vi satse på den slags tilbud til flere arbejdsløse,« siger han i en pressemeddelelse.

Forslaget koster ifølge FTF og LO 31 millioner kroner at implementere. Til sammenligning koster den nuværende ordning 500 millioner kroner. Adspurgt om det ikke giver god mening, at det netop er ufaglærte, der har ret til uddannelse i et system, hvor ressourcerne må prioriteres, lyder Bente Sorgenfreys svar:

»Vi bakker voldsomt meget op om, at ufaglærte skal have uddannelse. Det er ret centralt, at når man som ufaglært ikke har nogen uddannelse, så står man først i køen til at få uddannelse. Vi mener bare, at hvis vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked, så bliver man nødt til at prioritere, at også folk med uddannelse kan få yderligere uddannelse. Og det skal ikke tages fra de ufaglærte. Vi mener, at der skal flere midler til.«

Bente Sorgenfrey understreger, at risikoen for langtidsarbejdsløshed er stort set den samme blandt arbejdsløse - uanset om man er ufaglært, faglært eller har en uddannelse:

»Det vil eksempelvis kunne hjælpe en arbejdsløs sygeplejerske, der har været på en medicinsk afdeling i mange år, og så er der et job på intensivafdelingen, hvor der er brug for, at hun får noget uddannelse for at kunne bestride det job.«