Forsvarsministeren: Vi tager truslen fra Rusland meget alvorligt

Det er lige så vigtigt, at de nye kampfly kan deltage i internationale missioner og indgå i Nato som at forsvare dansk territorium, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Foto: Scanpix/Claus Bech

Danske kampfly skal ikke først og fremmest forsvare dansk territorium mod fjender som Rusland, som de Konservative ønsker.

De skal ligesom F16-flyet både beskytte Danmark, men også deltage i internationale missioner og indgå i Natos samlede militære styrke.

»Jeg mener ikke, der er tale om et paradigmeskifte i forhold til de opgaver, vi løser og prioriterer i dag. Det er jo allerede en fast del af F16ernes opgave i dag at hævde vores territorium, og så har samtidig kapacitet til at kunne bidrage til internationale missioner, som ofte kan være Nato-missioner,« siger Peter Christensen.

Har regeringen ikke en prioriteret rækkefølge af, hvilke opgaver nye kampfly primært skal kunne løse?

»Det kan man ikke sige, for indgår i forsvarsforliget, at man udover den daglige varetagelse af det territoriale forsvar, skal kunne udsende vores kampfly til internationale missioner, som jo også er Nato-missioner.«

Hvis de nye fly skal kunne dække alle områder, betyder det vel også noget for, hvor mange der skal købes?

»Det, at man evaluerer de tre kampfly kandidater ud fra den nuværende opgaveløsning, vil sætte sig i det antal, som der skal til for at kunne løse den samme opgave med det nye fly. Og derfor vil regeringens udmelding ikke kun indbefatte et typevalg, men også et antal der skal til at løse opgaven, samt finansiering. Og det kommer vi med i maj.«

Rasmus Jarlov siger, at hvis man ikke opprioriterer at købe nok kampfly, er det et realistisk scenarie at komme i direkte luftkrig med russerne. Hvordan ser du på det scenarie?

»Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at der ikke er en umiddelbar trussel mod Danmark. Men vi tager den øgede russiske aktivitet i Østersøen lige så alvorligt, som vores nabolande gør. Men den nærmere diskussion om, hvad et fremtidigt kampfly skal kunne, vil jeg tage i forbindelse med vores bud på et nyt kampfly,« siger Peter Christensen.

DF enige med K - S med V

Dansk Folkeparti er derimod enige med de Konservative om, at et forsvar af eget territorium er den altoverskyggende prioritet.

»Det vigtigste er selvfølgelig at forsvare dansk territorium. Det har vi altid sagt, og vi er glade, hvis andre vil være med på det, så vi dermed kan få regeringen overbevist om det samme,« siger Marie Krarup, der mener, at det kommende danske kampfly skal kunne dække alle tre behov.

Socialdemokraterne er derimod uenige i den konservative prioritering og mener, at Rasmus Jarlov overfortolker russernes aggression, selvom det er vigtigt at tage alvorligt.

»For et par år siden var der ikke mange, der havde prioriteret territoriel beskyttelse i Østersøen, det gør man nu, og der var ikke så mange, der talte om Arktis, det skal man til nu. Og så er der de internationale missioner, hvor det er helt afgørende, vi er til stede. Derfor kan man slet ikke lave den prioritering« siger Henrik Dam Kristensen.

Når regeringen er kommet med sin anbefaling til et nyt kampfly og et antal, skal partierne bag forsvarsforliget – alle partier i Folketinget foruden Enhedslisten og Alternativet blive enige om en aftale