Forskergruppe går imod regeringens tal: Landbrugspakke belaster miljøet alle år

Biologisk Institut ved Københavns Universitet har gennemregnet regeringens landbrugspakke og når et markant anderledes resultat end regeringens embedsmænd. Der er underskud på miljøet i alle år frem mod 2021.

En gruppe af forskere har regnet på tallene i regeringens landbrugspakke og er kommet frem til et helt andet resultat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Regeringens omstridte landbrugspakke vil give underskud på miljøkontoen samtlige år fra 2016 til og med 2021.

Der vil blive udledt mere kvælstof til havmiljøet hvert år til skade for grundvand, søer, fjorde og kystnære farvande, ligesom Danmark vil komme endnu længere væk fra at leve op til kravene i EUs vandrammedirektiv. Derudover vil landbrugspakken komme i konflikt med habitatdirektivet, fordi såkaldte Natura 2000-områder (beskyttede naturområder i EU) vil blive påvirket negativt.

Sådan lyder konklusionen fra en række forskere ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, som har skrevet et høringssvar som en del af lovgivningsprocessen omkring landbrugspakken.

Lektor Jens Borum fortæller, at forskerne ikke har kunnet gennemskue, hvordan regeringen med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i spidsen kunne nå frem til, at der skulle være »et grønt plus« alle årene frem mod 2021. Derfor er de selv gået i gang med at gennemregne kvælstof-tallene.

»Det er næsten uforståeligt at se, hvad regeringen har gjort. Så har vi sagt, at nu tager vi de grundlæggende data, som de rent faktisk foreligger, og så regner vi selv på det,« siger han.

Beregningerne bygger således på det samme talmateriale, som regeringen har anvendt, og som primært stammer fra forskere på  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - ved Aarhus Universitet. Det er flere af de forskere, som søndag stod frem i Berlingske og sagde, at de ikke kunne genkende den måde, deres tal var blevet beregnet på af regeringen, og som beskyldte Eva Kjer Hansen for »misinformation« og »kreativ bogføring«.

Forskergruppen på Københavns Universitet er nået frem til, at der vil være en forøget udledning af kvælstof til havmiljøet på mellem 700 til 3.900 ton årligt i 2021, og tallet vil være »markant højere« i de forudgående år.

I dag udleder Danmark omtrent 57.000 ton kvælstof til havmiljøet, men har via EU forpligtet sig til at bringe det ned på 42.000-44.000 ton.

Forskerne er primært nået frem til et andet resultat end regeringen, fordi de har valgt ikke at medregne den såkaldte baseline-effekt, som er et udtryk for alt den påvirkning af kvælstofudvaskningen til havmiljøet, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre, eksempelvis udvidelse af boligarealer og veje, så de optager mere plads fra landbrugsjorden.

I høringssvaret argumenterer forskerne med, at den samlede kvælstofudledning har ligget nogenlunde konstant de seneste år.

»I de seneste 6 år (2009-2014) har den målte kvælstofudledning til havet varieret mellem 55.300 og 59.200 tons kvælstof per år uden hverken positiv eller negativ tendens. Der er ingen tegn på, at udviklingen i baseline målt forud for ovennævnte periode kan anvendes til fremskrivning eller i øvrigt tilskrives 2016 tallene. Baseline er derudover ikke en del af landbrugspakken,« argumenterer forskerne i høringssvaret.

Generelt er kvælstofudledningen ellers faldet over årene, siden Danmark begyndte at arbejde med vandmiljøplaner i 1980erne.

Derudover har forskerne medtaget en række andre faktorer, som regeringen ikke selv har med i regnestykket herunder effekten fra afskaffelsen af såkaldte efterafgrøder.

De seneste dage er udtalelserne fra Eva Kjer Hansen om, at miljøet går i plus alle årene, blevet modsagt af en lang række forskere. Der er generelt enighed om, at landbrugspakken medfører mere kvælstof i havmiljøet i de første tre år. Oplysningerne synes også bekræftet af de Konservative, som mandag var til teknisk gennemgang i Miljø- Fødevareministeriet, og hvor de Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, efterfølgende konkluderede, at han nu havde fået bekræftet, at der vil komme ekstra kvælstof ud i havmiljøet de næste tre år.

Det er dog ikke alle forskere, som mener, at der vil blive udledt mere kvælstof fra 2019.
Forskerne på Københavns Universitet går altså videre i deres tolkning af situationen end flere andre forskere.

Jørgen E. Olesen har offentligt kritiseret regeringens regnestykke for landbrugspakken i hårde vendinger. Samtidig har han udtalt, at landbrugspakken samlet set er en god idé, og at miljøet vil gå i plus efter nogle år. Jørgen E. Olesen har læst de tre forskeres regnskab, som sender miljøet i minus alle år.

Han har selv stået for de seneste udregninger af, hvor meget kvælstof på markerne der reelt ender i havet, den såkaldte marginaludvaskning. Og han er meget skeptisk over for, at forskerne overhovedet forsøger at beregne udvaskningen ud fra gamle tal. Han fastslår også, at man bør indregne de udefrakommende faktorer, også omtalt som baseline.

Anerkender du samlet set de tre forskeres beregninger af landbrugspakken?

»Jeg anerkender ikke, at de slet ikke tager baselineeffekter med. Men ellers har de regnet med de samme effekter som ministeriet. Det viser, at de forudsætninger, der ligger til grund for regnestykkerne, er afgørende,« siger Jørgen E. Olesen.

Hvad bygger du det på, når du det seneste døgn har udtalt, at landbrugspakken får miljøet til at gå i plus på sigt?

»Jeg hænger det på, at der er politisk vilje til det.«

Men dybest set kan du vel ikke vide, om der er politisk vilje?

»Det er jeg sikker på, at der er. For ellers bliver vi trukket for EU-Domstolen,« siger Jørgen E. Olesen.

Tre forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har været involveret i beregningerne:
Professor, Kaj Sand Jensen
Lektor, Jens Borum
Lektor, Hans Henrik Bruun