Forbyd skifergassen i hele EU

Margrete Auken (SF) Fold sammen
Læs mere
Foto: Pressefoto
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Efter nogle år med folkelig mobilisering mod skifergas i flere europæiske lande har de seneste måneder budt på nedslående nyt. Før jul kom det frem at flere regeringer modsatte sig bindende EU-lovkrav om vurdering af skifergasudvindingens indvirkning på miljøet (såkaldte VVM-undersøgelser). Det havde parlamentet naturligt nok foreslået, men Kommissionen er åbenbart i lommen på gas- og olieindustrien for forrige uge kom den med sine (længe ventede)anbefalinger for udvinding af skifergas hvor behovet for en europæisk lovgivning til at beskytte borgere og miljøet blev totalt ignoreret.

Dermed er vejen nu banet for at denne sorte industri kan rulle sit store maskineri ud og feje borgere og miljøorganisationer af vejen. Men de lokkende løfter om guld og grønne skove holder ikke: skifergas vil ikke sikre os mod klimaforandringerne, ej heller have nogen mærkbar effekt på energiforsyningssikkerheden i Europa, og rygterne om tusinder af jobs er stærkt overdrevne. Den eneste umiddelbare konsekvens af beslutningen er at man plastrer landskabet til med boretårne, forurener miljøet og spilder dyrebar tid og penge på en højrisikabel teknologi i stedet for at samle vores begrænsede økonomiske og forskningsmæssige ressourcer om de nødvendige investeringer i vedvarende energi.

Et enkelt lyspunkt er der dog i Kommissionens kulsorte udmelding om skifergas: Vi har Kommissionens egne ord for at skifergassen er et rædselskabinet af uoverskuelig størrelse med en lang række risici når først boremaskinerne ruller ud. Det står nemlig sort på hvidt fra side 5 til 7 i den udmelding som Kommissionen selv fremlagde tilbage i januar måned.

Skifergassens rædselskabinet

Kommissionen oplister en veritabel rædselsliste af trusler mod natur, folk og fæ når gassen skal presses ud af skiferlagene dybt nede i jorden. Men allerede oppe på landjorden vil de første skadelige tegn vise sig.

Med den eksisterende teknologi medfører udvindingen af skifergas nemlig at man opstiller et stort antal borebrønde og bygger dertilhørende infrastruktur op rundt omkring borepladsen. Modsat boreplatformene til havs finder udvindingen sted inde i landet hvor mange tårne er nødvendige over et stort areal. Disse tårne vil ikke alene ændre landskabet markant, men også betyde at landbrug, grønne områder og bebyggelse kommer ud i en svær kamp med boretårnene om pladsen.

Hertil kommer at hvert udforskningsområde skal tilknyttes vejnettet for at sikre at materiel kan fragtes til og fra området på store, specialdesignede lastvognstog. Og så skal de store vandmængder som boreprocessen kræver, enten findes lokalt (hvilket vil lægge stort pres på vandressourcer til skade for biodiversiteten i lokalområdet) eller hentes langvejsfra. Under alle omstændigheder viser erfaringerne fra USA at den travle og tunge lastvognstrafik vil medføre en markant luftforurening i lokalområdet. Men det er intet i sammenligning med de mulige udslip af metangasser i forbindelse med udvindingsprocessen. De vil i små doser forværre luftkvaliteten og i større doser gøre området direkte livsfarligt.

De største skader vil dog forekomme nede i jorden. Efter at skiferlagene er brudt op og tømt for gas, vil en betydelig del af spildevandet fra processen (Kommissionen peger selv på 25-90 pct.) blive liggende dybt i jorden og lure som forureningsbombe til fremtidige generationer. Hvis altså boreblandingen af drikkevand og farlige kemikalier ikke siver op og ud og forpester de øverste jordlag. En mangelfuld håndtering af det spildevand der pumpes op igen, vil forurene overfladevandet og i mere grelle tilfælde grundvandet, en livsvigtig ressource der i forvejen er knap efter landbrugets alt for lemfældige brug af pesticider. Og som om alt dette ikke kunne være nok, så forårsager boringerne såmænd også jordskælv, et ødelæggende og hammerdyrt fænomen som vi mennesker nu åbenbart skal til at lege med for en flygtig profits skyld.

Skifergassen koster kassen

Med en sådan oplistning af elendigheder burde Kommissionen have spurgt sig selv om det overhovedet er det værd. Selvom gasindustrierne opfører det helt store show med besnærende løfter til Europas ledere om energisikkerhed mange år fremover, så regner Kommissionen selv med at skifergas i et såkaldt best-case scenario udelukkende vil udgøre 10 pct. af det samlede europæiske gasforbrug i 2035. Samtidig viser studier at de mange tusinder arbejdspladser som blandt andre den engelske konservative premierminister Cameron lokker med, er stærkt overdrevne. I Texas, Colorado og Wyoming blev der fx blot skabt 2 job for hver én million dollars man investerede.

Og der er grund til at tro at skifergas-aktiviteterne vil have en ødelæggende effekt på lokale arbejdspladser i fx. landbrugs- og turistsektoren.

Kort sagt: det vil være tude tosset at sætte udviklingen af vedvarende energi på stand by for at fremme en teknologi som efterlader os med så store problemer og ingen løsning på fremtidens energiforsyning. Vi kan såmænd tage det Internationale Energiagenturs ord for at skifergas blot fjerner pengene fra vedvarende energi og tilmed forværrer klimaforandringerne. Kommissionen selv er også meget påpasselig med at påpege klimamæssige fordele ved skifergas.

Bundlinjen er kulsort

Skifergas er og bliver et fossilt brændsel og skal derfor regnes til de andre skadelige energiformer såsom olie og kul. På nuværende tidspunkt har vi i verden adgang til nok fossile brændsler til at forsage en 2°C temperaturstigning tre til fire gange, så der er intet behov for at udvikle endnu en skadelig energiform.

Som Kommissionen selv anbefaler,er det " af højeste nødvendighed at imødegå disse risici og offentlighedens bekymring om sikkerheden af (skifergas-) operationer for at kunne høstemulige fordele”. Gasindustrien skylder i den grad borgerne i Europa at fremlægge klare og tydelige beviser på at den fejlfrit kan håndtere alle ovenstående rædsler.Men selv hvis skifergassen ikke havde katastrofale følger for mennesker, dyr og miljø, ville den stadig medføre flere klimaforandringer og bremse udviklingen af vedvarende energi. Derfor skal vi helt og aldeles forbyde skifergas i EU.