For Løkke er det en trist morgen: »Vi skal forsvare danske interesser«

Vi skal tage borgernes EU-skepsis meget alvorligt, fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen efter den britiske folkeafstemning. Men Danmark hører til i EU, betoner han.

Foto: © Uffe Weng

Der gik ikke mange sekunder, fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde indledt sit pressemøde med et »godmorgen«, før han reflekterede over, om det nu var det rigtige ordvalg.

»Man kan måske diskutere, om det er en god morgen,« lød det umiddelbart efter fra statsministeren, der flankeret af udenrigsminister Kristian Jensen (V) holdt pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i kølvandet på den britiske folkeafstemning om EU, der som bekendt er endt med, at Storbritannien har stemt nej til at blive i unionen.

»Det er på mange måder en trist morgen at vågne op til, nu hvor vi kender resultatet af den britiske folkeafstemning i går (torsdag, red.), som jo bærer det resultat i sig, at Storbritannien skal forlade EU. Det er en skelsættende begivenhed i europæisk historie. Det er første gang, siden Grønland forlod fællesskabet tilbage i 1985, at et land vender ryggen til det europæiske samarbejde,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Følelsen af et tab

Selvom det britiske exit ifølge statsministeren er trist for både Storbritannien, EU og Danmark, er det en beslutning, »vi selvfølgelig må respektere«.

»Men det er en beslutning, som vil have alvorlige konsekvenser for Storbritannien og det Europa, vi kender i dag,« sagde Løkke.

»Jeg tror, at mange i Europa ligesom jeg står med sådan en følelse af et tab. Der er noget, vi har mistet. Men også med et ønske om, at nu skal vi holde sammen på det, vi har. Vi må ikke lade det europæiske samarbejde smuldre bort - det ville være en historisk fejltagelse. Omvendt så må briternes beslutning også give anledning til selvransagelse, til refleksion, til eftertanke,« lød det fra statsministeren.

Danmark hører til i EU

EU-skepsissen er på fremmarch i Europa, og det har manifesteret sig med de seneste tre folkeafstemninger i Danmark, Holland og Storbritannien, der alle er endt med nej. En skepsis, der med statsministerens ord har »taget overhånd«, og som skal tages »meget alvorligt«, betonede han.

»Derfor må vi tænke os om i hele EU. EU er jo til for at gøre det bedre at være borger i Europa. Og hvis borgerne vender ryggen til, så er der jo noget galt. Derfor håber jeg også, at valgresultatet vil føre til en europæisk diskussion om, hvordan vi gør EU bedre for os, der gerne vil være med. En diskussion, hvor vi lytter til hinanden, forsøger at forstå hinanden i en konstruktiv diskussion, som peger fremad, og som bevarer det europæiske sammenhold, der er så utrolig vigtigt for Danmark,« sagde Lars Løkke Rasmussen, der i samme ombæring understregede, at han ikke ser for sig, at Danmark går samme vej som Storbritannien:

»Resultatet er skelsættende. Men det får ikke mig til at stille spørgsmålstegn ved, om Danmark hører til i EU. Det gør vi. Nu og i fremtiden.«

Nedsætter task force

Både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen understregede flere gange på det knap 20 minutter lange pressemøde, at det nu er regeringens hovedprioritet at varetage de danske interesser, og at vi ikke skal forhandle »naivt« til briternes fordel, når Storbritanniens exit skal eksekveres.

»Derfor har vi i regeringen besluttet, at vi i dag i regi af Udenrigsministeriet nedsætter en tværministeriel task force, som skal kortlægge alle de politikområder, som vil blive påvirket af Storbritanniens udtræden, så vi har et klart overblik over, hvor er Danmarks interesse. Så vil vi selvfølgelig også inddrage Folketingets politiske partier gennem Europaudvalget, helt som vi plejer,« sagde statsministeren.