Folketinget vil kulegrave EU-lovgivning ad bagdøren

Ni ud af ti EU-love kommer aldrig omkring Folketinget, men implementeres af embedsmænd. EU-ordførere er dybt overraskede, og et stort flertal iværksætter nu en uvildig undersøgelse.

Foto: Flemming Krogh. Det vakte stor opsigt i både befolkningen og Folketinget, da en ny EU-forordning om grænser for kanel i kanelsnegle trådte i kraft i slutningen af 2014. De danske politikere havde ikke fået indsigt i sagen, og for få uger siden indledte Fødevarestyrelsen så de første af 300 planlagte, uanmeldte kontrolbesøg hos danske bagere for at kontrollere indholdet af kanel i sneglene.
Læs mere
Fold sammen

Dybest set handler det om magt. Om hvem der bestemmer i Danmark – EU, Folketinget eller embedsmændene? Og det korte svar er, at Folketinget bestemmer mindre og mindre, når det gælder EU. Derfor ventes samtlige partier i Folketinget at stå bag et nyt forslag om en kulegravning af embedsmændenes rolle, når EU-regler implementeres i dansk lov.

Det sker efter, at det er kommet frem, at hele ni ud af ti direktiver fra EU implementeres administrativt i lovgivningen gennem bekendtgørelser fra ministerierne og altså helt uden om politikerne. Sidste år var det kun 9,1 procent af EU-lovgivningen, der nåede omkring Folketinget, viser et overraskende svar fra justitsminister Mette Frederiksen (S). I 2004 viste en lignende opgørelse fra Magtudredningen, at det gjaldt 70 procent af EUs retsakter.

Formanden for Europaudvalget, Eva Kjer Hansen (V), som har taget initiativ til undersøgelsen, er dybt overrasket over i hvor stort et omfang, Folketinget er koblet af EU-lovgivningen.

»Vi har brug for at få afdækket, hvor langt vi er gået i at give bemyndigelser til ministrene. Når 90 procent af nye EU-regler sidste år blev implementeret gennem bekendtgørelser, så er det ikke kun tekniske detaljer. Så er det også forslag med større politisk rækkevidde og substans, der går uden om Folketinget. Og så har vi givet alt for vide beføjelser til ministerierne og mindsket vores mulighed for at kontrollere og medvirke i processen. Derfor må vi have det undersøgt,« siger Eva Kjer Hansen.

Som tidligere minister og medlem af Europa-Parlamentet har hun i mange år beskæftiget sig indgående med området.

»Tænk, at vi ved så lidt om, hvordan EU-regler implementeres. Dybest set handler det jo om Folketingets rolle i vores politiske system,« siger hun.

En bekymrende udvikling

Liberal Alliances europaordfører, Mette Bock, mener, at røde og blå regeringer er lige »skyldige«.

»Demokratiet bliver sat på standby, når 90 procent kører under radaren. Hele meningen med Europaudvalget er, at vi skal forsøge at bevare en form for overblik. Når så stor en andel gennemføres uden vores kontrol, så har vi ikke en chance,« siger hun.

Og Dansk Folkeparti er enig.

»Det er et gevaldigt demokratisk problem,« siger europaordfører Pia Adelsteen.

Nikolaj Villumsen, som er Enhedslistens ordfører, tilføjer:

»Det kortslutter folkestyret og betyder, at en enorm mængde lovgivning bliver gennemført uden, at der er nogen som helst demokratisk debat. Det er dybt problematisk­.«

Tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) er mindre bekymret, men støtter en undersøgelse.

»Det er helt fair at se på, hvor grænserne skal gå for, hvordan vi implementerer tingene, og hvad Europa-udvalget skal have indsigt i,« siger Morten Bødskov, som er næstformand i udvalget.

Også de Konservative er med på en undersøgelse:

»Vi bliver nødt til at styrke Folketingets rolle,« siger europaordfører Lars Barfoed.

Af det foreløbige kommissorium for undersøgelsen, som ventes endeligt besluttet i næste uge, fremgår det, at samtlige 165 EU-direktiver implementeret i 2014 skal undersøges for, om bemyndigelsen har været i orden, og forskerne skal levere anbefalinger til, hvordan systemet kan gøres mere demokratisk.

Det bliver sandsynligvis Dorte Sindbjerg Martinsen, professor ved Institut for Statskundskab på København Universitet, som kommer til at stå i spidsen for undersøgelsen. Hun mener ligeledes, at der er tale om en »demokratisk bekymrende udvikling«.

»Der er sket et skred de seneste ti år,« siger hun.

Til kamp mod kanelsneglen

Siden Danmark blev medlem af EF og siden EU i 1973, har det såkaldte »demokratiske underskud« i forhold til EU været diskuteret indgående. Men der findes kun meget vage retningslinjer for, om et EU-direktiv skal i Folketinget eller kan implementeres via en bekendtgørelse.

Regeringen har i en række svar til Eva Kjer Hansen forklaret udviklingen med, at der er tale om teknikaliteter, som det vil være besværligt at belemre Folketinget med. Men både politikere og forskere peger på, at der er temmelig meget politik i form af fortolkninger og skøn i de EU-retsakter, som implementeres uden om Folketinget.

Et eksempel er implementeringen af forordningen om grænser for kanel i kanelsnegle. Den trådte i kraft i slutningen af 2014 – uden at Folketinget havde fået indsigt i sagen – og vakte stor opsigt.

For få uger siden oplevede bagerne så de første af en lang række planlagte, uanmeldte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, som vil kontrollere, om de kommer for meget kanel i kagerne. I alt 300 bagerbutikker landet over kan forvente at få besøg af styrelsen i løbet af de kommende måneder.

»Djævlen ligger jo oftest i detaljen, og mange af de her sager har jo stor indflydelse på almindelige mennesker og deres liv,« siger Nikolaj Villumsen.

Udviklingen kommer samtidig med, at EU bevæger sig længere og længere ind på områder, som traditionelt har været indenrigs­politiske, hvilket i sig selv kalder på mere demokratisk debat og parlamentarisk kontrol, påpeger professor Dorte Sindbjerg Martinsen.

»I første omgang vil vi have en undersøgelse af de EU-regler, der er implementeret i 2014, så må vi se, om der er basis for en større undersøgelse,« siger Eva Kjer Hansen.