Førtidspensionisten på vej på pension

Antallet af tilkendelser af førtidspension er reduceret med en fjerdedel på et år. Enhedslisten mener, at resultatet af et politisk forlig om førtidspensionen er en spareøvelse, der handler om at flytte folk fra kontanthjælp til den lavere kontanthjælp.