Fødevareminister: Økologiplanen rammer hele Danmark

Regeringens økologiplan lægger op til stærkt samarbejde med landets kommuner og på tværs af ministerier for styrke hele Danmarks økologi, mener fødevareminister Dan Jørgensen.

Der skal tænkes i økologi fra folkeskolen til kantinemaden på landets hospitaler. Ministerierne skal samarbejde på tværs, og samarbejdet mellem kommuner og stat skal intensiveres.

Ifølge fødevareminister Dan Jørgensen (S) er det de vigtigste punkter i regeringens nye Økologiplan Danmark, som han ikke tøver med at kalde for »verdens mest ambitiøse økologiplan«. En plan, som får det offentlige til at gå forrest i omstillingen til mere økologi, påpeger ministeren.

»Det offentlige serverer jo 800.000 måltider om dagen, så det er klart, at det batter noget, hvis langt flere af dem kan blive økologiske. Lige så vel som kommuner og stat også forvalter store landbrugs og naturarealer. Hvis man lægger flere af de landbrugsarealer om til økologi, så er det selvfølgelig også med til at presse på i den rigtige retning, hvilket vi så gerne vil have af hensyn til specielt vores miljø og drikkevand,« siger Dan Jørgensen.

Regeringen sparker gang i den økologiske offensiv med 400 millioner kroner og 67 konkrete tiltag, der skal sikre, at man når sit mål om at fordoble det økologiske areal i 2020. Et af initiativerne er, at regeringen øremærker 58 millioner kroner til at gøre offentlige køkkener mere økologiske i perioden 2015 til 2018. Derudover skal den økologiske eksport styrkes med 34 millioner kroner, mens salget i Danmark også får plads.

»Det her er en indsats som går på tværs af ministerier, som også involverer regioner og kommuner, for at det i det hele taget skal være hele Danmarks økologiplan,« siger Dan Jørgensen og nævner blandt andet undervisningsministeriet som eksempel.

»Undervisningsministeriet kan gøre en indsats for, at der kommer mere økologi ud i folkeskolerne. Både i forhold til at børnene måske spiser mere økologisk, men også at børnene får en viden om, hvad økologi egentlig er,« siger fødevareministeren.