Flertal uden om regeringen vil hæve offentligt ansattes løn

SF's kanonvalg sikrer et flertal uden om regeringen for bedre løn til de offentligt ansatte. Og Dansk Folkeparti melder sig nu parat til - i yderste konsekvens - at gøre brug af det alternative flertal.

Dansk Folkeparti ønsker en milliardstor lønpulje til brug i de forestående offentlige overenskomster.

Hidtil har regeringen afvist at blande sig, men hos Dansk Folkeparti fastholder finansordfører Kristian Thulesen Dahl over for Information, at man fortsat satser på at presse VK-regeringen til indrømmelser.

»Vi synes, det er godt, hvis der i Folketinget er et flertal for vores ønsker, men vi går efter en fornuftig aftale primært med regeringen, men også gerne med Socialdemokraterne. At der kan etableres et alternativt flertal vil være noget, vi har i baghånden. Vi vil kun have det som en absolut nødløsning,« siger Kristian Thulesen Dahl, der understreger, at finansieringen bedst sikres ved en bred aftale.

»Vi er meget indstillet på at finde en finansieringsløsning, der minimerer risikoen for en storkonflikt. Det betyder også, at fagbevægelsen skal være indstillet på, at vi tilgodeser bestemte grupper,« siger han til Information.

I et interview med Information i dag ser Villy Søvndal optimistisk på en aftale mellem SF, S og DF, der kan forbedre de offentlige lønninger.

»Vi er optaget af, hvem vi indholdsmæssigt kan samarbejde med. Forslaget om en pulje var vores ide, og hvis ikke hun (Pia Kjærsgaard, red.) vil svigte sine krav, må hun gennemføre det sammen med dem, der vil det,« siger Villy Søvndal til Information.

Kristian Thulesen Dahl understreger, at bedre løn til de lavest lønnede i pleje- og omsorgssektoren er nødvendigt for at sikre den arbejdskraft, hvoraf en stor del i øjeblikket vælger et bedre lønnet job på et vikarbureau.

»Når vi insisterer på, at Socialdemokraterne bør tage et medansvar i forhold til den offentlige sektor, er det fordi, vi er overbevist om, at vi i fællesskab kan få det igennem. Hvis regeringen vil kunne se, at man kan lave en bred aftale, vil den være mere indstillet på at give de nødvendige indrømmelser. Det bliver en lakmusprøve på, om S ønsker at indgå i konstruktive aftaler, eller om de vil føre gold oppositionspolitik,« siger Kristian Thulesen Dahl .

Hos Socialdemokraterne er man helt indstillet på at stemme sammen med Dansk Folkeparti:

»Kom frisk. Hvis de er indstillet på det, laver vi noget,« siger politisk ordfører Henrik Sass Larsen til Information.

Han mener dog, at den egentlige lakmusprøve skal foretages på Dansk Folkeparti.

»Det vil vise, om Kristian Thulesen Dahl er parat til at bryde den aftale, man har med regeringen om ikke at lave finanspolitik, uden man er enige.«

Og skulle det lade sig gøre, ser Henrik Sass Larsen ikke et problem i, at DF vil øremærke lønpuljen til særlige grupper, mens S vil overlade fordelingen til arbejdsmarkedets parter.

»De smådetajler finder vi ud af. Vi lægger prompte stemmer til« siger ordføreren.
DF og S er enige om at afsætte 50 milliarder til lønpuljen.

VK har anklaget DF for, at politisk indblanding i de offentlige overenskomster underminerer aftalemodellen, men det afvises af Kristian Thulesen Dahl.

»Hvis ikke Folketinget hjælper på vej, vil det være svært at lave en aftale, der giver ro. Det ligger meget til, at det kan blive gennemført,« siger han.

Aftalen om en lønpujle er et af DF's hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlinger, som er forsinket på grund af valget.

I går meddelte statsministeren, at han overvejer at fremsætte en midlertidig finanslov, der skal sikre, at statens drift kan opretholdes i de første måneder af 2008.

Anders Fogh Rasmussen henviser til, at den nytiltrådte VK-regering netop brugte den metode efter folketingsvalget i november 2001, hvor den overtog fra SR. Men da alle tidligere lovforslag falder bort efter et valg, måtte finansminister Thor Pedersen i første omgang nøjes med en midlertidig bevillingslov, der sikrede, at der var penge på kontoen også i 2002.

Kilde: Dagbladet Information