Flertal: Det skal koste opholdstilladelsen, hvis forældre sender børn på opdragelse i Mellemøsten

S og SF vil gøre det muligt at tage opholdstilladelsen fra forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejser. Støtte fra DF sikrer flertal uden om regeringen.

Etniske forældre bosat i Danmark skal kunne straffes, hvis de sender deres børn til hjemlandet på såkaldt genopdragelse, som det bl.a. er sket med børn og unge, der er blevet sendt til Pakistan mod deres vilje. Arkivfoto: Erik Refner
Læs mere
Fold sammen

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der lige nu ser frem til sommerferie, is og sjove dage.

Sommeren er nemlig også det tidspunkt, hvor flest forældre i Danmark – primært fra Afrika og Mellemøsten – sender deres børn til hjemlandet i en længere periode mod barnets vilje på såkaldte genopdragelsesrejser. For nogle børn kan rejserne endda ende i tvangsægteskab.

Sidste sommer befandt 38 børn og unge sig ifølge Udenrigsministeriet i forældrenes hjemland imod deres vilje. Etnisk Ung, en organisation, der rådgiver om æresrelaterede konflikter, modtog i 2016 100 henvendelser fra børn og unge, der enten havde været af sted eller var bekymrede for, at det ville ske.

Men nu skal det være slut med genopdragelsesrejser, der skader børn og integrationen.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiet og SF, der fremlægger et nyt udspil om, hvordan der kan sættes en stopper for rejserne.

Mest opsigtsvækkende foreslår de to partier, at forældrenes opholdstilladelse skal kunne inddrages, hvis de sender deres børn på genopdragelsesrejse.

Dansk Folkeparti bakker op om forslaget og sikrer således politisk flertal uden om regeringen. DF har tidligere fremsat lignende beslutningsforslag, men var dengang det eneste parti, der stemte for.

SFs udlændingeordfører, Jacob Mark, understreger, at forslaget skal hjælpe de børn og unge, der sendes af sted.

»Mange af dem ændrer sig. En af mine gode kammerater blev sendt på genopdragelsesrejse i min skoletid, og han blev aldrig den samme igen,« siger Jacob Mark.

Han bliver suppleret af Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen, som påpeger, at genopdragelsesrejser også kan have konsekvenser for samfundet:

»Der er en risiko for, at nogle af de her unge bliver radikaliserede, hvis de har været igennem den slags ture.«

Dan Jørgensen erkender, at en inddragelse af forældrenes opholdstilladelse kan have konsekvenser for børnene, hvis de er tvunget til at rejse med forældrene ud af landet.

»Derfor skal det være en mulighed, men ikke en direkte konsekvens. Der kan være tilfælde, hvor det ikke er i barnets interesse at inddrage forældrenes opholdstilladelse.«

Har I evidens for, at den type tiltag virker – eller er det noget, I tror?

»Det har ikke været afprøvet i Danmark før. Men jeg tror, at truslen om at få fjernet sin opholdstilladelse, vil have en præventiv effekt,« siger Dan Jørgensen.

Det er allerede muligt at give økonomiske sanktioner og inddrage børnenes opholdstilladelse. S-ordføreren kender dog ikke til undersøgelser af, om straf generelt i forbindelse med genopdragelsesrejser har en effekt.

Derfor lægger S og SF i forbindelse med udspillet også op til, at området skal undersøges nærmere, siger Dan Jørgensen.

Tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) har i et svar til Folketinget skrevet, at inddragelse af forældrenes opholdstilladelse kan give anledning til »alvorlig tvivl om forholdet til Danmarks internationale forpligtelser«. Men svaret er ikke i modstrid med det nye udspil, siger Dan Jørgensen:

»Som Bødskov rigtigt skrev dengang, vil det være ulovligt automatisk at frakende personer deres opholdstilladelse. Også derfor er det vigtigt, at der foregår en individuel vurdering af barnets tarv.«

Af udspillet fremgår det også, at børns pas skal kunne inddrages, hvis der er stærk mistanke om en forestående genopdragelsesrejse, lige som muligheden for skærpede økonomiske og strafferetslige sanktioner skal undersøges.

Indberetningspligten for personale i daginstitutioner og skoler skal desuden skærpes, og der skal lægges en plan for at ruste fagpersonale til opgaven, foreslår S og SF.

Eksperter er skeptiske

Forslaget bliver mødt med skepsis af projektleder Susanne Willaume Fabricius fra organisationen Etnisk Ung. Hun er især bekymret for, at børnene rammes, hvis forældrenes opholdstilladelse bliver inddraget.

»Så er hele familien tvunget til at rejse tilbage til oprindelseslandet. Det straffer børnene utilsigtet. Omvendt kan barnet opleve en stor frustration, hvis det efterlades i Danmark uden sine forældre,« siger Susanne Willaume Fabricius, der hellere ser flere oplysningskampagner på området, som kan informere børn om deres muligheder, men som også henvender sig til forældrene:

»De skal i højere grad vide, hvad konsekvenserne er, hvis de sender børnene af sted. Det kan betyde, at børnenes opholdstilladelse inddrages.«

Etnisk-konsulent i Københavns Kommune Christina Elle er også bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for barnet, hvis forældrenes opholdstilladelse inddrages. Hun efterspørger i stedet en lov, som forbyder genopdragelsesrejser.

»Det er der ikke i øjeblikket, og det mangler vi virkelig. Problemet er, at vi vil få svært ved at bruge de værktøjer, politikerne foreslår, fordi genopdragelsesrejser i sig selv ikke er ulovligt. Forældre må selv bestemme, hvor deres børn skal bo,« siger Christina Elle.

DF: Stå fast denne gang

På Christiansborg bliver udspillet modtaget med blandede følelser.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, påpeger, at DF tidligere har fremsat et lignende beslutningsforslag.

»Jeg tager det som udtryk for, at S og SF er vendt 180 grader. Det skal de være velkomne til, så længe de vender den rigtige retning,« siger Martin Henriksen og tilføjer, at han håber, udspillet vil udmønte sig i konkret lovgivning.

De Radikale siger, at de er villige til at se på »alle mulige« tiltag, der kan dæmme op for genopdragelsesrejser. Udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen (R) er dog usikker på, om forslaget kan lade sig gøre rent juridisk, men hun afviser det ikke på forhånd:

»Så længe det ikke er børnene og de unge, det går ud over. Hvis børnene for eksempel er tvunget til at rejse med forældrene, der mister opholdstilladelsen, har vi ikke gjort børnene en tjeneste, men derimod gjort dem endnu mere udsatte,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Det har ikke været muligt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), men hun skriver i en kommentar via sin presseafdeling, at genopdragelsesrejser er et klart bevis på, at de pågældende forældre ikke vil være danske. Samtidig prøver forældrene med rejserne at spænde ben for deres børns integration.

»Derfor glæder det mig, når partier i Folketinget, der ikke normalt går forrest i kampen for danske normer og værdier, i det mindste kan mande sig op i denne slags sager,« skriver Inger Støjberg og fortsætter:

»Desværre risikerer vi at komme i konflikt – både med menneskerettighederne og vores egne retsprincipper – hvis vi inddrager opholdstilladelser på det grundlag. Det stod allerede klart for fem år siden i et svar til mig fra den tidligere socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov. Men jeg er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvordan de to partier forestiller sig, at forslaget skal lyde.«