Flere skal'er i miljølov

Miljøminister Connie Hedegaard har kigget Danmarks miljølov efter i sømmene efter EU-kritik af gennemførelsen af direktiver, der beskytter natur og fugle.

For at undgå mere kritik fra EU vil miljøminister Connie Hedegaard stramme naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven samt miljømålsloven, så de lever op til EU's krav om, hvordan medlemslandene skal beskytte deres natur- og fugleområder.

Danmark er et af 15 medlemslande, der er blevet truet med en retssag, fordi deres lovgivning efter EU-Kommissionens mening ikke beskytter fugle og deres yngle- og rasteområder godt nok. EU's miljøkommissær, Stavros Dimas, har sendt en skriftlig advarsel om, at EU's habitatdirektiv og fugledirektiv ikke er blevet gennemført på en ordentlig måde. Advarslen var første skridt på vejen mod en egentlig retssag ved EF-Domstolen.

For at være sikker på, at den danske lovgivning lever op til EU's krav, er lovene blevet gennemgået, og nogle steder bliver et "bør" nu ændret til et "skal".

/ritzau/