Flere flygtninge skal bo sammen i mindre lejligheder

En ny aftale skal sikre en bedre integration af flygtninge. Regeringen og KL er enige om at gøre det lettere at finde boliger til især det store antal syrere, der er flygtet til Danmark.

Privat indkvartering, bofællesskaber og midlertidige hjem i nogle af statens tomme bygninger.

Det er nogle af de løsninger, som regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om for at løse udfordringen med at skaffe tag over hovedet til de ekstraordinært mange flygtninge, der sidste år strømmede til Danmark fra især Syrien.

Under Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg er finansminister Bjarne Corydon (S), økonomiminister Morten Østergaard (R) og social- og integrationsminister Manu Sareen (R) sammen med KLs formand, Martin Damm (V), blevet enige om en aftale, der skal gøre det lettere for kommunerne at give flygtninge et sted at bo.

»Det er et vigtigt og nødvendigt skridt, der er taget i dag. Særligt vigtigt er det, at der nu er fundet løsninger på boligområdet, som giver kommunerne flere handlemuligheder i forhold til den vigtige opgave med at skaffe boliger. Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har imødekommet en række af de løsningsforslag, som vi er kommet med,« siger KL-formand Martin Damm.

Han understreger dog samtidig, at boliger ikke løser alle udfordringerne, og derfor har parterne også drøftet den integrationsindsats, som kommunerne skal stå for.

»Vi skal også have flygtningene videre ud i samfundet. Derfor er det godt, at regeringen og KL er enige om, at det er centralt, at nytilkomne flygtninge og familiesammenførte hurtigere får vurderet medbragte kvalifikationer. Det vil være en stor fordel for kommunerne, som hurtigere kan få gang i en beskæftigelsesindsats. Og en stor fordel for de mennesker, det vedrører,« siger Martin Damm.

Aftalen lægger blandt andet op til at ændre reglerne, så der bliver bedre mulighed for, at flere flygtninge kan bo under samme tag. Derudover skal der laves en boligbørs, hvor kommunerne og de danskere, der gerne vil huse flygtninge, kan finde hinanden. Desuden vil regeringen se på, om nogle af statens tomme bygninger kan bruges som hjem for flygtninge i kortere perioder.

»Jeg er rigtig glad for, at vi og KL er enige om, at vi skal have gjort noget ved den akutte boligsituation for flygtningene. Ligesom studerende gør det, giver det rigtig god mening, at flere flygtninge deler en lejlighed. Det gør det ikke bare lettere at finde boliger - flygtningene kan også støtte hinanden,« siger social- og integrationsminister Manu Sareen.

Som led i aftalen vil regeringen forsøge at opnå flertal i Folketinget for at bruge 200 millioner kroner ekstra på at integrere flygtninge.