Fiskeriministeren iværksætter tredje undersøgelse på et år: »Det har været en dårlig kultur, der omfatter en sløset omgang med reglerne«

Undersøgelse skal blandt andet endevende ledelsesmæssige forhold i fiskeriforvaltningen, men fiskeriminister Eva Kjer Hansen forventer ikke, at den vil føre til en pletfri administration.

Efter flere måneder med kritik og rapporter med hårde ord om fiskeriområdet, sætter fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu gang i en undersøgelse, der endegyldigt skal afdække, hvordan en lang række fejl og sager om svig på fiskeriområdet kunne opstå. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Efter flere måneder med kritik og rapporter med hårde ord om fiskeriområdet, sætter fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu gang i en undersøgelse, der endegyldigt skal afdække, hvordan en lang række fejl og sager om svig på fiskeriområdet kunne opstå.

»Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål: Hvordan kunne det her ske? Det skal vi have belyst i en ekstern undersøgelse. Det er vigtigt for mig at handle på det her og få endevendt det hele,« siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen til Berlingske.

Undersøgelsen er den tredje, der er blevet sat i gang på godt et år, og stiller i sit kommissorium spørgsmålet: »Hvordan kunne dette ske, og hvordan undgår vi, at det sker igen?« Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været behæftet med fejl og mangler.

»Det har været en dårlig kultur, der omfatter en sløset omgang med reglerne, hvor man ikke sikrer fornøden dokumentation, ikke fører til protokol og ikke arkiverer sager. Og man har set gennem fingrene med brud på reglerne, som for eksempel fiskeri i områder, der har været lukkede,« siger fiskeriministeren.

Til gengæld er der intet, der tyder på, at der har været tale om egentlige strafbare forhold i forvaltningen, siger Eva Kjer Hansen.

»Der er ikke tegn på strafferetlige forhold i administrationen, såsom korruption, men det ændrer ikke ved det grundlæggende, at befolkningen skal have tillid til den måde, der bliver forvaltet. Her har man nærmest forvaltet efter eget forgodtbefindende og ikke efter gældende regler,« siger fiskeriministeren.

Undersøgelsen skal blandt andet se på »organisatoriske og strukturelle svagheder« og »ledelsesmæssige aspekter«.

»Vi skal have undersøgt, om medarbejderne har de nødvendige kompetencer,« siger Eva Kjer Hansen.

Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager, der giver anledning til mistanke om fejl eller svig, og dels en gennemgang af de yderligere ni tilskudsprogrammer, som Rigsrevisionen ikke har undersøgt.

Kan ikke undgå alle fejl

Rigsrevisionen har i to beretninger udtrykt kritik af administrationen af fiskeriområdet, herunder administrationen af tilskudsmidler. Kritikken førte til en række politianmeldelser for svig.

Derudover konkluderede kammeradvokaten i sin undersøgelse i september, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Arbejdet med at styrke forvaltningen på fiskeriområdet har været i gang, siden området blev overflyttet til Udenrigsministeriet sidste år i august. Undersøgelsen forventes afsluttet i midten af næste år, men ministeren forventer ikke, at den vil føre til en pletfri administration.

»Jeg tror ikke, at man kan forlange, at der ikke fremover vil kunne forekomme fejl og mangler, for det kan der i enhver administration. Det vigtige for mig er, at vi minimerer det mest muligt – og at vi får et tilsyn og en administration, hvor der kan blive rettet op på fejl så hurtigt som muligt,« siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen er godt tilfreds med, at fiskeriforvaltningen nu bliver gået efter i sømmene.

»Vi har behov for, at der bliver ro på området, så vi kan samle kræfterne om det, vi plejer at gøre, nemlig at tjene penge til Danmark,« siger Svend-Erik Andersen til Berlingske.