Firmaer skyder Ritts integrations-forslag ned

Medarbejdere skal ansættes på kvalifikationer. Økonomiske incitamenter er forældet tankegang, lyder det fra virksomhederne til Den Røde Skoles forslag om at give virksomheder lavere skat for at ansætte indvandrere.

Danske virksomheder vil ikke præmieres for at ansætte indvandrere eller efterkommere. Det er meldingen fra Danmarks største erhvervsorganisation DI til overborgmester Ritt Bjerregaards og Socialdemokraternes Røde Skoles forslag om at give lavere selskabsskat eller andre økonomiske incitamenter til virksomheder med mange indvandrere ansat.

I Den Røde Skoles oplæg om integration foreslås udvidet brug af særlige lettelser i selskabsskatten eller andre økonomiske incitamenter til virksomheder, der har mange ansatte med anden etnisk baggrund.

Desuden skal sociale klausuler forpligte virksomheder til at ansætte indvandrere og efterkommere.

Men forslaget skyder langt forbi målet, mener DI.

»De seneste syv år er der kommet rundt regnet 50.000 flere indvandrere i job. Det reelle problem ligger i, at næsten halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande slet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet,« siger arbejdsmarkedspolitisk chef, Mette Rose Skaksen og fortsætter: »Der er nok mere brug for at spørge jobcentrene om, hvad de kan gøre for at få flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet«.

Marginaliserer
Mette Rose Skaksen frygter, at kvoter og klausuler i forbindelse med ansættelse af indvandrere vil afvige fra et grundlæggende princip om, at personer skal ansættes ud fra kompetencer.

»Det vil være en skrækkelig glidebane at opfordre til kassetænkning. Det mener jeg overhovedet ikke er reel integration. Det marginaliserer jo en gruppe på arbejdsmarkedet endnu mere,« siger hun.

Forældet udgangspunkt
DI bakkes op af Dansk Erhverv med hotel-, restaurations- og detailhandlen blandt medlemmerne, der traditionelt har mange ansatte med indvandrerbaggrund.

»Jeg synes, at udgangspunktet er lidt forældet. Tanken om at give skattelettelser til at ansætte marginaliserede er vi imod,« siger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen og uddyber:

»Det skal ikke være sådan, at virksomheder skal dele medarbejderne op i a-og b-hold. Hvis der skal spekuleres i sociale kvoter kan det blive en meget mudret personalepolitik. Udgangspunktet er at ansætte de bedst egnede,« siger Ole Steen Olsen.

Den Røde Skole, der begyndte sin møderække i januar, har i aften det sidste og afsluttende møde, hvor integration på arbejdsmarkedet er på programmet.