Fire topofficerer afhørt om omstridt fange-notat

I næste uge skal den sidste af fem mistænkte officerer afhøres i en sag om danske krigsfanger i Irak og fejlagtige oplysninger til Folketinget.

Afhøringerne i sagen om det såkaldte papkasse-notat er undervejs, og på torsdag i næste uge skal den sidste af i alt fem topofficerer afhøres.

Det oplyser tidligere præsident for Højesteret Torben Melchior, der er udpeget som forhørsleder i sagen, hvor de fem officerer er mistænkt for bevidst at have ført Folketinget bag lyset og give forkerte oplysninger om antallet af Danmarks krigsfanger i Irak.

De seneste to dage har der været afholdt forhør i lokaler hos statens advokat, Kammeradvokaten. Hidtil har der i alt været afholdt fire forhørsdage.

- Der har været fire officerer, der er blevet forhørt. Den sidste officerer skal på banen på torsdag, og så er der en række vidner, som også skal afhøres.

Blandt de fem officerer er generalløjtnant Poul Kiærskou, tidligere chef for Hærens Operative Kommando og nuværende dansk repræsentant ved NATOs militærkomité, samt chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Henrik Rørboe Dam.

Listen over vidner tæller flere prominente navne. Det står således klart, at tidligere forsvarsminister for Venstre, Søren Gade, to tidligere forsvarschefer, Tim Sloth Jørgensen og Jesper Helsø, samt den nuværende chef for Forsvarsstaben er indkaldt.

Ifølge Torben Melchior er der endnu ikke sat en dato på vidneforklaringen fra Søren Gade, og Melchior vil ikke oplyse, hvordan forhørene er forløbet, da det ifølge tjenestemandloven er forbudt at referere fra forhørene.

Når de mange vidneafhøringer er overstået, vil det være op til Torben Melchior at komme med en indstilling til den nuværende forsvarsminister, Nick Hækkerup (S), om det videre forløb i sagen.

- Det fremgår af mit opdrag, at man gerne ser, at indstillingen kommer i år. Det er den besked, jeg har fået fra Forsvarsministeriet, forklarer han.

I papkassenotat-sagen er fem danske topofficerer mistænkt for bevidst at føre Folketinget bag lyset omkring antallet af krigsfanger i Irak.

Det omstridte notat, der dukkede op under en undersøgelse i maj 2011, viste, at danske soldater i Irak havde været med til at tilbageholde langt flere end de 198 personer, som Folketinget flere gange var blevet informeret om.

Ifølge notatet var Hærens Operative Kommando klar over, at danske soldater snarere havde taget godt 500 til fange.

Som følge af de fejlagtige oplysninger havde forsvarsministrene Søren Gade og Gitte Lillelund Bech (V) begge fejlinformeret Folketinget, uden dog at være bevidste om det.

Når Melchior kommer med sin indstilling, er det op til Nick Hækkerup at beslutte, hvad der skal ske med de mistænkte. Ifølge »Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd« er blandt andet suspendering, degradering eller afskedigelse i spil.