Finanslovudspil: Flere penge til pædagoger, natur og sikkerhed

Torsdag vil regeringen komme med sit bud på statens husholdningsbudget for næste år. Her er et overblik over regeringens finanslovudspil, som Berlingske er i besiddelse af.

Torsdag præsenterer regeringen sit udspil til den kommende finaslov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Torsdag præsenterer regeringen sit udspil til den kommende finanslov - den sidste inden valget.

Her er et overblik over regeringens finanslovudspil, som Berlingske har fået adgang til.

Børneområdet:

Udsatte børn skal over de næste fire år prioriteres med én mia. kr. Af den milliard går 760 mio. kr. til flere pædagoger i vuggestuer, som har børn fra sårbare familier. Desuden går der penge til flere besøg hos sundhedsplejersken i barnets første leveår.

Sundhedsområdet:

Der bliver afsat 100 mio. kr. årligt fra 2019-2022 i permanente midler til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

Derudover er der afsat 200 mio. kr. til en fortsat kvalitetsudvikling af psykiatrien.

Der afsættes godt 40 mio. kr. til, at alle drenge fra 12-års-alderen skal tilbydes gratis hpv-vaccine, der forebygger forskellige former for hpv-kræft.

Ældreområdet:

Ensomhed, sorg og depression blandt ældre skal bekæmpes med 100 mio. kr. årligt i fire år.

Uddannelsesområdet:

SU-fribeløbet, som er det beløb, studerende må tjene ved siden af SU’en, bliver hævet med 1.000 kr. om måneden.

Det offentlige forskningsbudget vil stige med ca. 160 mio. kr. ift. 2018. Derudover afsættes der 436 mio. kr. i 2019 til strategiske initiativer indenfor forskning og udvikling.

Regeringen vil til efteråret komme med et udspil, der skal få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse, og et universitetsudspil, som skal forbedre universitetsuddannelserne.

I alt prioriteres der samlet 4,2 mia. kr. til velfærd i 2019.

Afgifter:

I alt 520 mio. kr. går til afgifter- og erhvervsinitiativer.

Små virksomheder, der ikke har nævneværdigt erhvervsaffald, skal slippe for administrationsgebyret for affaldshåndtering. Det afsættes der 50 mio. kr. til.

80 mio. kr. skal styrke indsatsen mod svindel ved at øge kontrollen på regnskabs- og selskabsområdet. 60 mio. kr. skal findes på finansloven, mens de resterende 20 mio. kr. skal findes ved omprioritering i erhvervslivet.

Regeringen vil ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Det betyder en sænkelse af afgiften, hvilket vil betyde, at en gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme slipper ca. 4.500 kr. billigere på elregningen om året. Ændringen vil betyde noget for ca. 50.000 sommerhusejere.

Regeringen foreslår at afsætte 185 mio. kr. i 2019, 165 mio. kr. i 2020 og 140 mio. kr. fra 2021 og frem til yderligere punktafgiftslettelser.

Kultur:

100 mio. kr. årligt over de næste fire år skal gå til kulturelle initiativer. Pengene skal blandt andet gå til museer, en styrkelse af de kunstneriske uddannelser og en kulturel undervisningsindsats for landets 4. klasser.

Transport:

Regeringen vil afsætte 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat.

Udkantsdanmark:

Regeringen foreslår at etablere en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer. Puljen skal have tilført 168 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 95 mio. kr. i 2022.

102 mio. kr. skal i 2019 gå til bedre bredbåndsdækning rundt om i landet.

19 mio. kr. i 2019 og 18 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 skal ifølge regeringen gå til at styrke farbarheden i danske havne og sejlløb.

Pendlere i yderkommunerne kan desuden se frem til et ø-fradrag samt et brofradrag for pendlere over den kommende Kronprinsesse Marys bro.

Miljøområdet:

I alt skal 260 mio. kr. årligt gå til initiativer, der styrker miljø, klima og natur.

De danske kyster skal sikres med mere én mia. kr. på den kommende finanslov, og midlerne bliver dermed fordoblet.

Regeringen lægger op til at afsætte 250 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, heraf 50 mio. kr. årligt til opfyldelse til indfrielse af regeringens naturmål frem mod 2030. Naturmålene skal sætte retning for naturbeskyttelsen i staten og hos kommunerne.

Forbrydelse og straf:

Regeringen vil begrænse brugen af samfundstjeneste til voldsforbrydere og i stedet benytte mere fængselsstraf, når det kommer til sager med grov vold og i de alvorligste tilfælde af sager om simpel vold. Justitsministeriet vurderer, at det vil koste 11 mio. kr. årligt at sende flere i fængsel frem for samfundstjeneste.

Regeringen vil styrke PET med 43 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

Regeringen vil afsætte 162 mio. kr. i 2019, 159 mio. kr. i 2020 og 158 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 til reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Der afsættes 7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en hårde kurs over for krænkelser af privatlivet bl.a. i medierne.

Udviklingsbistand:

2,6 mia. kr. afsættes til humanitære bidrag til verdens brændpunkter i 2019. Der lægges desuden op til, at man bruger 1,1 mia. kr. mere på hjælp til udviklingslande, og dansk udviklingsbistand vil således lande på ca. 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten.

Sagsbehandling:

Ankestyrelsen vil få tilført 60 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at nedbringe lange sagsbehandlingstider.

Skat:

Regeringen foreslår at styrke de nye skattestyrelser med 299 mio. kr. i 2019, 343 mio. kr. i 2020, 362 mio. kr. i 2021 og 1.098 mio. kr. i 2022.

600 mio. kr. skal gå til at erstatte 70 af Skats omkring 200 IT-systemer, da disse 70 er forældede.

Andet:

Regeringen vil afsætte 10 mio. kr. årligt de næste fire år til at fremme dansk gastronomi. Pengene skal bruges til at udvikle initiativer ift. bæredygtig fødevareproduktion, madspild, sundhed og et gastronomiakademi.

Derudover foreslår regeringen at afsætte 17 mio. kr. på finansloven til at få næste års Tour de France til at starte i København. Der er ikke underskrevet kontrakt endnu.

Regeringen vil også afsætte to mio. kr. til at markere, at det i 2019 er 175 år siden, at Rødding Højskole blev stiftet. 250.000 kr. går til Rødding Højskole, mens resten går til fejring af den samlede højskolebevægelse.

Regeringen vil støtte World Pride og Eurogames i København i 2021.

Finansiering:

Forslaget skal blandt andet finansieres ved:

  • At lave godt en tredjedel af de gymnasiale suppleringskurser om til fjernundervisning.
  • Afskaffe særligt tilskud for efterskoleophold for indvandere.
  • Omprioritering af midler for byfornyelsesrammen
  • En forhøjelse af renten  ved opkrævning af restskat for selskaber med et fast tillæg på 2 procentpoint.