Fem kommissioner – og baggrunden for deres arbejde

»Syltekrukken«, kalder  Dansk Folkeparti regeringens udvalg, som skal se på undesøgelseskommissioner og mulighederne for en hurtigere undersøgelsesform. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

PET-kommissionen

Baggrund: Kommissionen blev nedsat i 1999 for at undersøge og redegøre for politiets efterretningsarbejde af politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologiske grupper fra 1945 frem til 1989.

Pris: 77 millioner kronerTid: Ti årKonsekvens: Kommissionen konkluderede, at PET overordnet set havde overholdt regler og retningslinjer. Kun i forholdsvis få tilfælde havde efterretningstjenesten overtrådt eller omgået reglerne. Tidligere medlemmer af partiet VS anlagde en sag med krav om erstatning for at være blevet overvåget fra 1968 til 1989, men frafaldt senere kravet.FARUM-kommissionen

Baggrund: Kommissionen blev nedsat i 2003 for at undersøge en række påstande og beskrivelser i medierne af kritisable forhold om Farum Kommunes administration og borgmester Peter Brixtoftes ageren.

Pris: 59 millioner kroner.Tid: Ni år.Konsekvens: Kommissionen førte til en række forslag om retnings­linjer for byrådsarbejde samt muligheden for at suspendere en borgmester. Peter Brixtofte var inden kommissionens afslutning blevet dømt i den såkaldte sponsorsag, ligesom der var lavet retningslinjer for politikeres forbrug.SKATTESAGS-kommissionen

Baggrund: Kommissionen blev nedsat i 2012 for at undersøge, om Skatte­ministeriets ledelse forsøgte at påvirke daværende S-leder Helle Thorning-Schmidt og ægtefællen Stephen Kinnocks private skattesag i 2010. Samtidigt forsøgte kommissionen at afklare, hvem der lækkede Thorning og Kinnocks skattepapirer til BT før valget i 2011.

Pris: 25 millioner kroner.Tid: To år.Konsekvens: Kommissionen.